09. Tam Pháp Ấn

Tam Pháp Ấn – Ban Hoằng Pháp GHPGVN

TAM PHÁP ẤN (Three Characteristic marks of the Buddha’s Teachings) Ban Hoằng Pháp GHPHVN Tam pháp ấn: vô thường, khổ và vô ngã chính là ba dấu ấn mang tính pháp định, dùng để ấn chứng, chứng nhận tính xác thực của Chánh pháp. Mọi giáo lý của đạo Phật, …

Đọc chi tiết

Tam Pháp Ấn – Thích Nguyên Tạng

TAM PHÁP ẤN (Three Characteristic marks of the Buddha’s Teachings) Thích Nguyên Tạng Niềm tin là đức tính cao quý, cần thiết và rất quan trọng trong đời sống của người Phật tử. Niềm tin đóng một vai trò quan trọng mà ai cũng có để giúp người ấy đến …

Đọc chi tiết