11. Thất Giác Chi

Thất giác chi – TS Huệ Dân

Những lời Đức Phật nói là nền tảng căn bản thực nghiệm, dùng làm những phương tiện để trợ giúp cho con người vượt khỏi những bế tắc trong đời sống mà họ gặp phải. Ngoài Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, …

Đọc chi tiết

Thất giác chi – Hòa thượng Piyadassi

Thất giác chi (Satta Bojjhanga) Hòa thượng Piyadassi Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1974 Kinh điển Phật Giáo, gồm ba tạng, luôn luôn nhắc đến những yếu tố của sự giác ngộ mà Ðức Thế Tôn đã nhiều lần giảng giải, trong nhiều trường hợp khác nhà Trong bộ Tăng …

Đọc chi tiết