Bồ tát đạo

Lòng vị tha của Bồ-tát

LÒNG VỊ THA CỦA BỒ TÁT Chân Hiền Tâm Tôi có chồng và con, nhưng không hề biết gì về thế giới của trẻ thơ cho đến khi tôi có đứa cháu đầu lòng. Tôi mặc con vì phải cùng chồng bươn chải kiếm tiền và mọi thứ đều giao …

Đọc chi tiết

Nhập Bồ tát hạnh

NHẬP BỒ TÁT HẠNH Nguyên tác Phạn ngữ Bodhisattvacharyavatara Nguyên tác: Tịch Thiên (Shantideva) Hoa dịch: Trần Ngọc Giao Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải Thành kính dâng lên Giác linh Ni Trưởng (thượng) DIỆU (hạ) KHÔNG, người trọn đời thể hiện tâm BỒ ĐỀ tôn quý.

Đọc chi tiết

Phương thức thực hành hạnh Bồ Tát – Tỳ kheo Thích Giác Nguyên dịch

PHƯƠNG THỨC THỰC HÀNH HẠNH BỒ TÁT (Bodhicharyàvatàra) Nguyên tác TỊCH THIÊN (Sàntideva) – Dịch Việt: Giác Nguyên —o0o— LỜI TỰA Phương Thức Thực Hành Hạnh Bồ Tát (Bodhicharyàvatàra) là Thi phẩm bằng tiếng Phạn của Tôn giả Tịch Thiên (Sàntideva) khi ngài tu học ở Học viện Phật giáo …

Đọc chi tiết

Bồ tát hạnh – HT Thích Trí Siêu

BỒ TÁT HẠNH (Bodhicaryàvatàra) Tôn Giả Santideva (Bình Thiên) Thích Trí Siêu dịch Kính dâng sách này lên Hòa Thượng Bổn Sư thượng Huyền hạ Vi và Lama Guendune Rinpoché Lời Tựa Mục đích chung của người tu Phật là cầu giác ngộ giải thoát, nhưng đối với người theo …

Đọc chi tiết

Yếu Giải 37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo

Yếu Giải 37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo Trích: CHÌA KHÓA ĐẠI GIÁC NGỘ Nguyên tác: KEYS TO GREAT ENLIGHTENMENT của GESHE TSULTIM GYELTSEN Linh Thụy chuyển ngữ TRỞ THÀNH MỘT VỊ BỒ TÁT Vào lúc một người trở thành một vị Bồ tát, tất cả chư Phật của ba …

Đọc chi tiết