Niết Bàn

Niết Bàn – Thích Phước Sơn

NIẾT BÀN Thích Phước Sơn Quá trình sinh tử này tiếp tục vô tận cho đến khi chuyển hóa thành cảnh giới Niết bàn: cứu cánh của các Phật tử. Danh từ Niết bàn trong Pàli hợp thành do Ni và bàna. Ni là một yếu tố phủ định và …

Đọc chi tiết

Niết Bàn – HT. Thích Trí Quảng

NIẾT BÀN HT. Thích Trí Quảng —o0o— Trên bước đường tu hành, mục tiêu của hàng đệ tử Phật là giải thoát sinh tử, đến Niết bàn theo tinh thần Phật giáo Nguyên thủy, hay thâm nhập vào các Tịnh độ theo tinh thần Phật giáo Bắc tông. Ở đây, …

Đọc chi tiết