Kinh Nghiệm Tu Học Của Đức Phật Qua Kinh Thánh Cầu

KINH NGHIỆM TU HỌC
CỦA ĐỨC PHẬT QUA KINH THÁNH CẦU
Thích Minh Châu

Sự kiện ra đời của đức Phật để đem lại an lạc cho con người và cuộc đời, đã được Ngài đề cập trong nhiều kinh: “Ta ra đời vì an lạc, vì hạnh phúc, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, vì lòng thương tưởng cho đời”. Với lý tưởng đó, Ngài đã trải qua bao nhiêu thử thách, gian lao, bằng những kinh nghiệm của tự thân để cuối cùng tìm được con đường đi ra khỏi khổ đau. Ở đây chúng tôi muốn giới thiệu kinh nghiệm tu học của đức Phật được ghi lại trong kinh Thánh Cầu (số 26, Trung Bộ I).

Read moreKinh Nghiệm Tu Học Của Đức Phật Qua Kinh Thánh Cầu

Tổng quan kinh Đại Bát Niết Bàn

TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT-BÀN
Nguyễn Minh Tiến

I. ĐÔI DÒNG DẪN NHẬP
Toàn bộ kinh Đại Bát Niết-bàn dày hơn 4500 trang, riêng phần Việt dịch chiếm gần 1700 trang; mỗi đoạn mỗi câu trong đó đều hàm chứa những ý tứ sâu xa huyền diệu không dễ gì có thể hiểu thấu qua một vài lần đọc. Vì thế, đây có thể nói là một nội dung giáo pháp vô cùng đồ sộ đối với bất cứ ai; cho dù là những người đã từng dày công nghiên cứu học hỏi nhiều về kinh điển cũng không khỏi gặp phải ít nhiều khó khăn khi đọc kinh này, đừng nói chi đến các Phật tử thông thường chỉ mới tiếp xúc với phần giáo pháp ở bậc sơ cơ.

Read moreTổng quan kinh Đại Bát Niết Bàn

Kinh nghiệm tu học của Đức Phật qua kinh Thánh Cầu

KINH NGHIỆM TU HỌC CỦA ĐỨC PHẬT QUA KINH THÁNH CẦU
Thích Minh Châu

Sự kiện ra đời của đức Phật để đem lại an lạc cho con người và cuộc đời, đã được Ngài đề cập trong nhiều kinh: “Ta ra đời vì an lạc, vì hạnh phúc, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, vì lòng thương tưởng cho đời”. Với lý tưởng đó, Ngài đã trải qua bao nhiêu thử thách, gian lao, bằng những kinh nghiệm của tự thân để cuối cùng tìm được con đường đi ra khỏi khổ đau. Ở đây chúng tôi muốn giới thiệu kinh nghiệm tu học của đức Phật được ghi lại trong kinh Thánh Cầu (số 26, Trung Bộ I).

Read moreKinh nghiệm tu học của Đức Phật qua kinh Thánh Cầu

Giác ngộ trong kinh Bát Đại Nhân Giác – HT Thích Viên Giác

GIÁC NGỘ TRONG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC
Thích Viên Giác

Kinh Tám Điều Giác Ngộ có hai mục đích: một là trang bị cho mình khả năng giải thoát khỏi sự trói buộc của sanh tử; hai là sử dụng khả năng ấy để giúp cho chúng sanh cũng được lợi ích giải thoát như mình. Thực ra, bản chất của giáo pháp mà Đức Phật dạy luôn bao hàm hai khả năng ấy.

Read moreGiác ngộ trong kinh Bát Đại Nhân Giác – HT Thích Viên Giác

Kinh Lăng Già Tâm Ấn – HT Thích Thanh Từ dịch

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải – HT Thích Thanh Từ dịch —o0o— MỤC LỤC Lời Người Dịch. Duyên Khởi Lăng-già Tâm Ấn. Lăng –già A-Bạt-Đa-La Bảo Kinh Tâm Ấn. Phần 1 Phẩm Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm. Phần Tự. Phần 2. Phần Chánh Tông. A. Chỉ Thẳng Pháp Môn … Read moreKinh Lăng Già Tâm Ấn – HT Thích Thanh Từ dịch