Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Sớ Vu Lan

Sớ Vu Lan Bởi vì sách dạy : Tiết Vu Lan trăng tỏ Ngày Tự Tứ thanh lương. Thiết trai đàn cầu cha mẹ hiện tại bình an. Dâng sớ tấu độ tổ tiên siêu thăng Phật cảnh. Câu “dương khánh” in sâu tâm tưởng. Chữ “âm siêu” chung hưởng phước duyên. Khiến nhà nhà … Read moreKinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Sớ Vu Lan