[Bản Mệnh]

Tuổi Tuất, Hợi: Phật A Di Đà

Tháng Một 3, 2017 | 0 Comments

1. Danh hiệu Tiếng Phạn: अमिताभ Amitābha, Amitāyus Tiếng Việt: Nam mô A Di Đà Phật Có nhiều tên gọi Phật A Di Đà, tuy nhiên, Amitabha [...]

Tuổi Dậu: Bất Động Tôn Bồ tát

Tháng Một 3, 2017 | 0 Comments

1. Danh hiệu Tiếng Phạn: अचल , Acala Tiếng Việt: Bất Động Minh Vương Bồ tát Là một hộ pháp chủ yếu được thờ phụng trong Kim [...]