Phật nói Thất Tinh Chơn Ngôn Thần chú

PHẬT NÓI THẤT TINH CHƠN NGÔN THẦN CHÚ

“Úm, Táp Ðá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Ðô Xóa Ha (108 lần)”
1. Tham Lang tinh (sao Tham Lang). Người sanh giờ Tý hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu gặp nguy nạn, nên dùng món ăn gạo, lúa mạch cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

Read morePhật nói Thất Tinh Chơn Ngôn Thần chú

Kinh Phật thuyết Thiên – Trung Bắc Đẩu Cổ Phật tiêu tai diên thọ – có tôn ảnh 7 Đức Cổ Phật

KINH PHẬT THUYẾT THIÊN – TRUNG BẮC ĐẨU CỔ PHẬT TIÊU TAI DIÊN THỌ

Sưu tầm theo Kinh Lễ Sao – Chùa Hưng Ký, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tôn giả A – Nan kể:
Đúng như thế này, chính tôi được nghe. Một thời Phật ở tỉnh cư Thiên Cung, tập họp chủ Thiên : Phạm Vương Đế Thích, Bát bộ tử chúng đàm luận pháp yếu.
Khi thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ tòa đứng dậy, tiến đến trước Phật mà bạch rằng:
Thưa Đức Thế Tôn, con thấy hầu hết nhân dân sang hèn trùng xuẩn động, nằm trong Thái, Thiếu Âm Dương, Ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ thảy đều do nơi Bắc Đẩu Thất nguyên Tinh làm chủ tể. Vì cớ gì mà 7 sao Bắc Đẩu ở giữa trời có uy quyền uy đức tối tôn như vậy? Cúi xin Thế Tôn vì chúng con tuyên thuyết, tất cả nhân Thiên và đại chúng đây thẩy đều quy hưởng.

Read moreKinh Phật thuyết Thiên – Trung Bắc Đẩu Cổ Phật tiêu tai diên thọ – có tôn ảnh 7 Đức Cổ Phật

Phật nói Thất Tinh Chơn Ngôn Thần chú

PHẬT NÓI THẤT TINH CHƠN NGÔN THẦN CHÚ

Trích BỘ MẬT TÔNG – Tỳ Khưu THÍCH VIÊN ĐỨC

Úm, Táp Ðá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Ðô Xóa Ha (108 lần).
1. Tham Lang tinh (sao Tham Lang). Người sanh giờ Tý hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu gặp nguy nạn, nên dùng món ăn gạo, lúa mạch cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

Read morePhật nói Thất Tinh Chơn Ngôn Thần chú

Nghi thức cúng sao giải hạn – Bản chi tiết

Đạo Phật du nhập vào Việt Nam hơn 2000 năm, đã hòa quyện vào văn hóa, tín ngưỡng dân tộc như nước với sữa, như răng với môi (xem nghi thức và sớ cúng sao này thì thấy rất rõ). Bản chất của đạo Phật thì không có Phật giáo Bắc Trung Nam. Nhưng do phong tục, tập quán mỗi miền của nước ta mỗi khác nhau nên bản sắc nghi lễ Phật giáo mỗi miền cũng mỗi khác nhau. Đây là điểm đặc trưng của văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Read moreNghi thức cúng sao giải hạn – Bản chi tiết

Dâng sao giải hạn

Hàng năm vào ngày rằm tháng giêng thường gọi là Lễ Thượng Nguyên, đa số người Việt Nam chúng ta thường cúng sao tại chùa hay tại nhà để cầu giải trừ tai ương, tật bệnh trong năm. Nhân dịp này, chúng ta sẽ tìm hiểu nghi thức Cúng Sao gọi theo danh từ dân gian, trong Nghi Lễ Phật Giáo Việt Nam thường gọi là Lễ Dược Sư Nhương Tinh Giải Hạn. Đây là một thực tế, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghi thức của lễ nầy.

Read moreDâng sao giải hạn

Thất Diệu Tinh Thần Biệt Hành Pháp

Mật Tạng Bộ 4_ No.1309 (Tr.452_Tr.459)

THẤT DIỆU TINH THẦN BIỆT HÀNH PHÁP

[Từ Dực (Uttara-phalgunī), Kế (Ketu): Đê Tinh (Viśākhā) chẳng thích hợp, Phòng Tinh (Anurādhā) thì thuận hợp]

Hán văn: NHẤT HẠNH soạn

Việt dịch: HUYỀN THANH

Tang Giêng, ngày 15 (Dực: Uttara-phalgunī)
Tháng hai, ngày 15 (Giác: Citrā)
Tháng ba, ngày 15 (Đê: Viśākhā)
Tháng tư, ngày 15 (Tâm: Jeṣṭha)
Tháng năm, ngày 15 (Cơ: Pūrva-āṣāḍhā)
Tháng sáu, ngày 15 (Nữ: Śravaṇā)
Tháng bảy, ngày 15 (Thất: Pūrva- bhādrapadā)
Tháng tám, ngày 15 (Lâu: Aśvinī)
Tháng chín, ngày 15 (Mão: Kṛtikā)
Tháng mười, ngày 15 (Chủy: Mṛga-śirsas: Tuy Tú)
Tháng mười một, ngày 15 (Quỷ: Puṣya)
Tháng mười hai, ngày 15 (Tinh: Maghā)
Hoàng Đế Huyền Tôn, năm đầu Khai Nguyên, một đêm đối phó với Đông Binh, lìa cung điện rồi hạ trại ở bên cạnh binh lính. Lúc đó Huyền Tôn mang Hòa Thượng Nhất Hạnh theo hầu, đột nhiên Nhất Hạnh làm Pháp hạ được các Quỷ do các Tinh Thần (ngôi sao) cai quản, đều tụ tập lại, chịu sự bó buộc răn dạy của Sắc Pháp (Pháp thuộc sắc lệnh)…hết thảy đều được xét hỏi thời biết các Tinh Thần, 28 Tú Thần đều cùng cai quản loài Quỷ hành bệnh, tổng cộng có 30 Quỷ ngày đêm thường dạo ở nhân gian, dựa vào người bị suy yếu liền được no say. Ở nhà của Chính Vương thì không do đâu mà được thức ăn uống ấy.

Read moreThất Diệu Tinh Thần Biệt Hành Pháp

Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Bí Yếu Nghi quỹ

Mật Tạng Bộ 4_ No.1036 ( Tr.424 _ Tr.425 )

BẮC ĐẨU THẤT TINH HỘ MA BÍ YẾU NGHI QUỸ

Hán dịch : Chùa Đại Hưng Thiện- Viện Phiên Kinh- QUÁN ĐỈNH A Xà Lê thuật

Việt dịch : HUYỀN THANH

Nay Ta vì chúng sinh bạc phước của thời Mạt Thế nên nói thứ tự Nghi Tắc Cúng Dường Hộ Ma của Bắc Cực Thất Tinh.
Ở trong Tịnh Thất làm một Thủy Đàn hoặc tròn hoặc vuông đều đủ một khuỷu tay. Dùng 5 vị : Mao Hương, Cam Tùng, Hắc Bệ, Bạch Giao, Bạch Đàn hòa hợp làm bùn xoa tô. Bên trong Đàn Trường ấy để một cái lò. Thức ăn uống, quả trái chia ra 7 phần để thiêu đốt. Thức ăn là: cơm, thực phẩm, quả trái, bánh, Tô Mật… hoặc ngũ cốc và Nhũ Mộc. Tùy theo Nhân Mệnh Tinh Tướng ( Tướng vì sao giữ mạng người ) mà lựa chonï dùng.

Read moreKinh Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Bí Yếu Nghi quỹ

Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Niệm tụng nghi quỹ

Mật Tạng Bộ 4 _ No. 1305 ( Tr.423 _ Tr.424 )

BẮC ĐẨU THẤT TINH NIỆM TỤNG NGHI QUỸ

Hán dịch : Nước Nam Thiên Trúc_ Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ

Việt dịch : HUYỀN THANH

Bấy giờ Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh bạc phước ở thời Mạt Thế mà nói Giáo Pháp Chân Ngôn. Thời tất cả Nhật, Nguyệt, Tinh Tú đều vân tập trước sau vây quanh, khác miệng cùng lời bạch rằng:” Nguyện xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà nói Thần Chú”.

Read moreKinh Bắc Đẩu Thất Tinh Niệm tụng nghi quỹ

Phật thuyết Thánh Diệu Mẫu Đà La Ni Kinh

Mật Tạng Bộ.4 _ No.1303 ( Tr.421_ Tr.422 )

PHẬT THUYẾT THÁNH DIỆU MẪU ĐÀ LA NI KINH

Hán dịch : Truyền Giáo Đại Sư PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch

Việt dịch : HUYỀN THANH

Như vậy tôi nghe, một thời Đức Phật ngự tại Đại Thành A Noa Ca Phộc Đế . Bấy giờ có vô số Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Đạt Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân , Phi Nhân với Mộc Tinh, Hỏa Tinh, Kim Tinh, Thủy Tinh, Thổ Tinh, Thái Âm , Thái Dương, La Hầu, Kế Đô, 27 Diệu của nhóm như vậy cung kính vây quanh. Kim Cương Tam Muội Trang Nghiêm Đạo Trường này lại có vô số ngàn Bồ Tát Ma Ha Tát chúng. Tên các Vị ấy là : Kim Cương Thủ Bồ Tát, Kim Cương Phẫn Nộ Bồ Tát, Kim Cương Quân Bồ Tát, Kim Cương Bá Ni Bồ Tát, Kim Cương Chủ Bồ Tát, Kim Cương Trang Nghiêm Bồ Tát, Kim Cương Minh Bồ Tát, Kim Cương Số Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Phổ Quán Thế Bồ Tát, Cát Tường Bồ Tát, Liên Hoa Tràng Bồ Tát, Liên Hoa Tạng Bồ Tát, Liên Hoa Mục Bồ Tát, Từ Thị Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát. Các Vị Đại Bồ Tát của nhóm như vậy cung kính vây quanh.Đức Phật vì tất cả mà thuyết Pháp: Sơ thiện, Trung thiện, Hậu thiện. Nghĩa đó thâm sâu, ngôn ngữ sảo diệu, thuần nhất không tạp, đầy đủ thanh bạch, trang nghiêm như ý.

Read morePhật thuyết Thánh Diệu Mẫu Đà La Ni Kinh

Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng

PHẬT NÓI KINH BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
Vị Tăng tên Bà la môn, từ Thiên Trúc
truyền đến đời triều vua Đường ở Trung Hoa thọ trì.
Sa Môn Thích Viên Đức dịch thành Việt văn.

Trích từ sách BỘ MẬT TÔNG của HT Thích Viên Đức

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Đông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.
Nam Mô Cự Môn tinh, thị Đông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.
Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Đông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.
Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Đông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Read moreKinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng