Văn khấn lễ thánh mẫu liễu hạnh

Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Hương tử chúng con thành tâm kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế.
Kính lạy:…
– Đức Cửu Trùng Thanh Vân lục cung công chúa.
– Đức Thiên Tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng công chúa, sắc phong Chế Thắng Hòa Diệu Đại Vương, gia phong Tiên Hương Thánh mẫu.

Read moreVăn khấn lễ thánh mẫu liễu hạnh

Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho

1. Ý nghĩa lễ Đền Bà Chúa Kho
Vào những ngày đầu xuân, khách thập phương từ mọi miền đất nước đổ về đền Bà chúa Kho (Bắc Ninh) để vay tiền làm ăn, cầu tài, cầu lộc, trong đó đa phần là giới thương nhân,tiểu thương. Họ quan niệm “đầu năm đi vay, cuối năm đi trả”, muốn nhờ vía của Bà để ăn nên, làm ra, kinh doanh phát đạt.

Read moreVăn khấn tại đền Bà Chúa Kho

Văn khấn lễ Đức Thánh Trần

Tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Đức Thánh Trần) bên hồ Vị Xuyên - tp Nam Định
Tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Đức Thánh Trần) bên hồ Vị Xuyên – tp Nam Định

Theo phong tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đến, Miếu, Phủ là nơi thờ tự Thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu.
1. Ý nghĩa lễ Đức Thánh Trần
Đức Thánh Trần là bậc tiền nhân đã có công với dân tộc trong lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của người Việt Nam.

Read moreVăn khấn lễ Đức Thánh Trần

Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)

 
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Con Nam mô Đại từ, Đại bi, tầm thinh cứu khổ cứu nạn, Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Read moreVăn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)

Văn khấn lễ Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu

Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đến, Miếu, Phủ là nơi thờ tự Thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu.
1. Ý nghĩa lễ Thành Hoàng ở Đền, Đình, Miếu
Trong phong tục tập quán Việt Nam thì các vị thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu là các bậc tiền nhân đã có công với cộng đồng làng xã, dân tộc trong lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của người Việt Nam.

Read moreVăn khấn lễ Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu

Văn khấn lễ Đức địa Tạng âm Bồ Tát

Theo phong tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Chùa chính là nơi thờ tự Phật, Bồ Tát, chư vị Hiền Thánh, Thần linh…
1. Ý nghĩa lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát
Ngày nay, theo nếp xưa người Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước hàng năm vẫn đi lễ, đi trẩy Hội ở Chùa vào các ngày lễ, tết, tuần tiết, sóc, vọng và ngày Hội, để tỏ lòng tôn kính, ngưỡng mộ biết ơn Tam Bảo, cùng chư vị Hiền Thánh, Thần linh…

Read moreVăn khấn lễ Đức địa Tạng âm Bồ Tát