Tải xuống sách điện tử trọn bộ kinh Tứ A Hàm định dạng PDF – Download The Four Agamas in Vietnamese as PDF

Bốn bộ kinh A Hàm bao gồm —The Four Agamas or four divisions of the Hinayana scriptures: 1) Trường A Hàm: Dirghagamas (skt)—22 quyển, tập hợp những kinh văn dài—Long…

Read More »

Tải xuống kinh Tăng Nhất A Hàm định dạng PDF

Kinh Tăng nhất A-hàm, Phạn Ekottarikāgama, lúc đầu do Sa- môn Đàm-ma-nan-đề (Dharmānandī , người nước Đâu-khư-lặc) đọc thuộc lòng bằng tiếng Phạn, Trúc Phật Niệm truyền dịch sang tiếng…

Read More »

Ebook kinh Tạp A Hàm định dạng PDF – Trọn bộ 50 quyển

Nguyên bản Hán dịch Tạp A-hàm hiện tại, ấn hành trong Đại Chánh Tạng, gồm 50 quyển, 1.362 kinh. Trong bộ Ebook lần này, trong mỗi quyển định dạng PDF,…

Read More »

[PDF] Ebooks Kinh Tạp A Hàm – quyển 1 đến quyển 10

Nguyên bản Hán dịch Tạp A-hàm hiện tại, ấn hành trong Đại Chánh Tạng, gồm 50 quyển, 1.362 kinh. Trong bộ Ebook lần này chúng tôi thiết kế từ quyển…

Read More »

Ebooks kinh Trung A Hàm

Kinh Trung A-hàm, 60 quyển, do Sa-môn người nước Kế Tân là Tăng-già-đề-bà và Tăng-già-la-xoa dịch vào đời Đông Tấn, niên hiệu Long An thứ 2 (398). Kinh này là…

Read More »

Ebooks kinh Trường A Hàm

Bản dịch Việt, Trường A hàm, được thực hiện theo bản Hán dịch Trường A hàm kinh 長 阿 含 經, 22 quyển, do Phật-đà-da-xá 佛 陀 耶 舍 (Buddhayaśsa)…

Read More »

[ebook] Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh

KINH HOA NGHIÊM ĐỊNH DẠNG PDF XIN MỜI TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

Read More »

[ebook] Kinh Dược Sư 5 ngôn ngữ

Kinh Dược Sư 5 ngôn ngữ: Hán, Hán Việt, Anh, Pháp, Việt MỜI TẢI XUỐNG KINH DƯỢC SƯ 5 NGÔN NGỮ TẠI ĐÂY

Read More »