Tìm hiểu tranh tượng Phật giáo

Đài tòa của tượng Phật, Bồ tát

Đài tòa là nơi đặt tượng Phật, Bồ tát. Hình thức của đài tòa có hai loại chính là tượng ngồi và tượng cưỡi. Tượng Phật, Bồ tát khác nhau có thể sử dụng đài tòa khác nhau. (more…)

Trang phục của tượng Phật

Trang phục của Phật và La Hán thường khá giản dị, trong khi trang phục của Bồ tát và Hộ Pháp thường khá phức tạp và mỹ miều. 1. Trang phục của tượng Phật Trang phục của Phật thường đơn...

Tư thái của tượng Phật

Tư thái của tượng Phật chủ yếu là ngồi, đứng và nằm. Trong đó tư thế ngồi được nghiên cứu nhiều nhất. (more…)

Tranh tượng Phật giáo thường tạc, vẽ những ai ?

Nội dung tranh tượng Phật giáo rất đa dạng và phức tạp, có thể chia thành tranh tượng Phật, Bồ tát, Thanh Văn, thần phẫn nộ, đồng tử, thiên nữ, thần vương, Thiên Nhân. [caption id="attachment_42240" align="aligncenter" width="222"] Phật Tỳ...

Tìm hiểu ý nghĩa chữ Vạn trong Phật giáo

Tượng Phật là đối tượng sùng kính lễ bái của giáo đồ Phật giáo, nên việc tạo ra những hình tượng Phật góp phần không nhỏ cho sự nghiệp hoằng dương giáo lý Phật giáo; đó chính là tài năng...

Chiều đúng của chữ Vạn trong Phật giáo

Trên ngực các pho tượng Phật, trên những bìa sách hay trong những trang kinh sách Phật giáo, ta thường thấy hình chữ VẠN. Cách viết giống như hai chữ S bắt chéo thẳng góc với nhau, trông như cái...

Làm thế nào để nhận biết tượng Phật

  Từ những nguyên tắc của lý thuyết về cách tạo tượng được các nghệ nhân xưa truyền miệng một cách khái quát và được kinh sách ghi lại tỉ mỉ, chúng ta có thể khảo sát và nhận ra...

Các quý tướng của Đức Phật

  Theo các sách từ điển về Phật giáo, Đức Phật là thuộc hạng người siêu nhân, điều đó được biểu hiện bằng những quý tướng: 32 tướng tốt và và 80 vẻ đẹp. Các tượng Phật thể hiện Đức...