[2018] Tuyển tập tôn ảnh Phật Thích Ca | Images collection of Sakyamuni Buddha

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ Kích vào đây để tải xuống ảnh nguyên bản Click here to download original images Danh mục bài viết theo chủ đề | order by subject

Tôn ảnh mừng Phật Đản | Images of celebration of Sakyamuni Buddha's Birthday

NAM MÔ SA BÀ THẾ GIỚI TAM GIỚI ĐẠO SƯ TỨ SANH TỪ PHỤ NHÂN THIÊN GIÁO CHỦ THIÊN BÁCH ỨC HÓA THÂN BỔN SƯ HÒA THƯỢNGTHÍCH CA MÂU NI PHẬT | NAMO SAKYAMUNI BUDDHA

Tôn ảnh Phật Thích Ca và hai vị Tôn Giả A Nan, Ca Diếp | Images of Shakyamuni Buddha and Two Great Disciples: Ananda, Mahakasyapa

1. Đức Phật Thích Ca ở giữa. Shakyamuni Buddha on the center. 2. Tôn giả A Nan bên trái. Ananda on the left 3. Tôn giả Ca Diếp bên phải. Mahakasyapa on the right.