Sách điện tử

Ebooks kinh Trung A Hàm

Tháng Mười Một 7, 2018 | 0 Comments

Kinh Trung A-hàm, 60 quyển, do Sa-môn người nước Kế Tân là Tăng-già-đề-bà và Tăng-già-la-xoa dịch vào đời Đông Tấn, niên hiệu Long An [...]

Ebooks kinh Trường A Hàm

Tháng Mười Một 6, 2018 | 0 Comments

Bản dịch Việt, Trường A hàm, được thực hiện theo bản Hán dịch Trường A hàm kinh 長 阿 含 經, 22 quyển, do Phật-đà-da-xá 佛 陀 耶 舍 [...]

[PDF] Trọn bộ Giáo khoa Phật học

Tháng Một 6, 2018 | 0 Comments

GIÁO KHOA PHẬT HỌC (3 tập) Nguyên tác Hán ngữ của PHƯƠNG LUÂN cư sĩ Cư sĩ HẠNH CƠ dịch và biên soạn bổ túc (Sơ Cấp Phật Học Giáo [...]

Phật học căn bản – Thiện Phúc

Tháng Một 6, 2018 | 0 Comments

Với đọc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ sách này những trình bày có thể làm tăng thêm kiến thức cho [...]

[Ebook] Tâm Bất Sinh Ngữ Lục Bankei

Tháng Một 3, 2018 | 0 Comments

Sách điện tử Tâm Bất Sinh Ngữ Lục Bankei (định dạng prc) là sách của tác giả Thiền Sư Bankei. Dịch Việt bởi Thích Nữ Trí Hải. XIN [...]
1 2 3 5