Tải xuống sách điện tử trọn bộ kinh Tứ A Hàm định dạng PDF – Download The Four Agamas in Vietnamese as PDF

Bốn bộ kinh A Hàm bao gồm —The Four Agamas or four divisions of the Hinayana scriptures: 1) Trường A Hàm: Dirghagamas (skt)—22 quyển, tập hợp những kinh văn dài—Long…

Read More »

Tải xuống kinh Tăng Nhất A Hàm định dạng PDF

Kinh Tăng nhất A-hàm, Phạn Ekottarikāgama, lúc đầu do Sa- môn Đàm-ma-nan-đề (Dharmānandī , người nước Đâu-khư-lặc) đọc thuộc lòng bằng tiếng Phạn, Trúc Phật Niệm truyền dịch sang tiếng…

Read More »

Ebook kinh Tạp A Hàm định dạng PDF – Trọn bộ 50 quyển

Nguyên bản Hán dịch Tạp A-hàm hiện tại, ấn hành trong Đại Chánh Tạng, gồm 50 quyển, 1.362 kinh. Trong bộ Ebook lần này, trong mỗi quyển định dạng PDF,…

Read More »

[PDF] Ebooks Kinh Tạp A Hàm – quyển 1 đến quyển 10

Nguyên bản Hán dịch Tạp A-hàm hiện tại, ấn hành trong Đại Chánh Tạng, gồm 50 quyển, 1.362 kinh. Trong bộ Ebook lần này chúng tôi thiết kế từ quyển…

Read More »

Ebooks kinh Trung A Hàm

Kinh Trung A-hàm, 60 quyển, do Sa-môn người nước Kế Tân là Tăng-già-đề-bà và Tăng-già-la-xoa dịch vào đời Đông Tấn, niên hiệu Long An thứ 2 (398). Kinh này là…

Read More »

Ebooks kinh Trường A Hàm

Bản dịch Việt, Trường A hàm, được thực hiện theo bản Hán dịch Trường A hàm kinh 長 阿 含 經, 22 quyển, do Phật-đà-da-xá 佛 陀 耶 舍 (Buddhayaśsa)…

Read More »

[PDF] Trọn bộ Giáo khoa Phật học

GIÁO KHOA PHẬT HỌC (3 tập) Nguyên tác Hán ngữ của PHƯƠNG LUÂN cư sĩ Cư sĩ HẠNH CƠ dịch và biên soạn bổ túc (Sơ Cấp Phật Học Giáo…

Read More »

Phật học căn bản – Thiện Phúc

Với đọc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ sách này những trình bày có thể làm tăng thêm kiến thức cho…

Read More »

[Ebook] Tâm Bất Sinh Ngữ Lục Bankei

Sách điện tử Tâm Bất Sinh Ngữ Lục Bankei (định dạng prc) là sách của tác giả Thiền Sư Bankei. Dịch Việt bởi Thích Nữ Trí Hải. XIN MỜI TẢI…

Read More »

[ebook] An Lạc Từng Bước Chân – HT Thích Nhất Hạnh

Sách điện tử định dạng prc. XIN MỜI TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

Read More »

[ebook] Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh

KINH HOA NGHIÊM ĐỊNH DẠNG PDF XIN MỜI TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

Read More »

[ebook] Kinh Dược Sư 5 ngôn ngữ

Kinh Dược Sư 5 ngôn ngữ: Hán, Hán Việt, Anh, Pháp, Việt MỜI TẢI XUỐNG KINH DƯỢC SƯ 5 NGÔN NGỮ TẠI ĐÂY

Read More »