Nhạc Đại Bi Chú tiếng Phạn

Read More »

Pháp âm Phật Di Lặc

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DI LẶC  CELEBRATING THE BIRTHDAY OF MAITREYA BUDDHA Ngày 5 tháng 2 năm 2019 – nhằm ngày 1 tháng 1 Kỷ Hợi 5th…

Read More »

[audio] Nghi thức cầu an: tụng kinh Dược Sư, Kinh Quán Âm Phổ Môn, Chú Đại Bi, Thập Chú

NGHI THỨC CẦU AN Tụng kinh Dược Sư, kinh Quan Thế Âm Phổ Môn phẩm, Đại Bi Chú, Thập Chú TẢI XUỐNG TRỌN BỘ EBOOK VÀ PHÁP ÂM PHẦN NGHI…

Read More »

[audio] Kinh Sám Hối Hồng Danh – Thầy Trí Thoát – có kinh văn

Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt khác NGHI THỨC SÁM HỐI HỒNG DANH…

Read More »

[audio] Bộ sưu tập Chú Dược Sư

Bộ sưu tập bao gồm: – Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư trong kinh Thất Phật Dược Sư Bổn Nguyện và Công Đức – Dược Sư Quán Đảnh Chân…

Read More »

[audio] Kinh Dược Sư tụng – Thầy Trí Thoát – có kinh văn

Download .mp3 Download .ogg TÁN PHẬT Pháp vương vô-thượng tôn Tam-giới vô luân thất Thiên nhơn chi Ðạo-sư Tứ-sanh chi từ-phụ Ư nhứt niệm quy-y Năng diệt tam-kỳ nghiệp Xưng…

Read More »

Bộ Ngũ Nhật Tụng: Kinh Phổ Môn, Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, Thập Chú, Bát Nhã Tâm Kinh

Thầy Trí Thoát tụng cả 5 bộ (chậm) Thầy Trí Thoát tụng kinh Phổ Môn; quý thầy chùa Viên Giác tụng Chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, Tâm Kinh Bát…

Read More »

Bộ Tứ Nhật Tụng: Kinh Phổ Môn, Đại Bi Chú, Thập Chú, Bát Nhã – Thầy Trí Thoát tụng

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA QUYỂN THỨ BẢY PHẨM “QUÁN-THẾ-ÂM BỔ-TÁT PHỒ-MÔN” THỨ HAI MƯƠI LĂM 1. Lúc bấy giờ, ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch…

Read More »

Xem phim Phật giáo: Đức Phật – Tinh hoa của thế giới cổ đại

Read More »

Phim cuộc đời Đức Phật Thích Ca – phiên bản cổ Ấn Độ

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật – Namo Shakyamuni Buddha

Read More »

[mp3, ogg] Tụng Bồ Tát Giới – có kinh văn

Soạn theo bản tụng của thầy Thích Hạnh Tuệ Last updated: 21th Nov 2017  Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên…

Read More »

[youtube] Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Chú

Thần chú có công năng tiêu trừ nghiệp chướng xấu: OM HA HA HA WIN SAM MO TI SO HA ( Hay: OM, BO LA MO, LINH TO NINH, SO…

Read More »