Tụng, niệm

Pháp âm Phật Di Lặc

Tháng Ba 11, 2018 | 0 Comments

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DI LẶC  CELEBRATING THE BIRTHDAY OF MAITREYA BUDDHA Ngày 5 tháng 2 năm 2019 – nhằm ngày 1 tháng 1 Kỷ Hợi 5th [...]

[audio] Bộ sưu tập Chú Dược Sư

Tháng Ba 7, 2018 | 0 Comments

Bộ sưu tập bao gồm: – Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư trong kinh Thất Phật Dược Sư Bổn Nguyện và Công Đức – Dược Sư Quán [...]
1 2 3 5