Trọn bộ tôn ảnh sưu tập về Đức Phật Thích Ca đến cuối năm 2018

Bộ sưu tập gồm hơn 350 ảnh với kích thước khác nhau, chủ đề chính yếu bao gồm: Đức Phật Đản Sanh, Đức Phật Thành Đạo, Đức Phật thiền định,…

Read More »

Tôn ảnh Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Tổ Bồ Đề Đạt Ma – Bodhidharma Patriarch – 菩提達磨 Tổ Bồ Đề Đạt Ma – Bodhidharma Patriarch – 菩提達磨 Tổ Bồ Đề Đạt Ma – Bodhidharma Patriarch – 菩提達磨…

Read More »

[HD] Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư có danh hiệu song ngữ

7 Đức Phật Dược Sư – Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược Sư – Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược Sư – Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật…

Read More »

[HD] Bộ sưu tập ảnh Phật Dược Sư

7 ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ PHIÊN BẢN 7 TRONG 1 – SEVEN MEDICINE BUDDHAS VERSION 7IN1 TAM THÁNH TỊNH LƯU LY – THE THREE DIVINITIES AT WESTERN PURE-LAPIS-LAZULI LAND 7…

Read More »

[HD] Ảnh 12 Đại Tướng Dược Xoa

12 ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA PHIÊN BẢN 12 TRONG 1 – TWELVE HEAVENLY YAKSHA GENERALS 12IN1 12 Đại Tướng Dược Xoa – Twelve Heavenly Yaksha Generals 12 Đại Tướng Dược…

Read More »

Tôn ảnh Đức Phật Thích Ca với Đắc Giáo Nghĩa Ấn

Read More »

Tôn ảnh cập nhật Đại đức Mục Kiền Liên

Mục-kiền-liên | Moggallāna | མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ | 目犍連 | Maudgalyayana | Mahamaudgalyayana | Mahāmoggallāna | 目連 Mục-kiền-liên | Moggallāna | མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ | 目犍連 | Maudgalyayana | Mahamaudgalyayana | Mahāmoggallāna | 目連…

Read More »

Tôn ảnh Đức Phật Thích Ca thành đạo

The Buddha’s enlightenment – Đức Phật thành đạo The Buddha’s enlightenment – Đức Phật thành đạo The Buddha’s enlightenment – Đức Phật thành đạo The Buddha’s enlightenment – Đức Phật…

Read More »

Tôn ảnh mừng Phật Đản

NAM MÔ SA BÀ THẾ GIỚI TAM GIỚI ĐẠO SƯ TỨ SANH TỪ PHỤ NHÂN THIÊN GIÁO CHỦ THIÊN BÁCH ỨC HÓA THÂN BỔN SƯ HÒA THƯỢNGTHÍCH CA MÂU NI…

Read More »

Bộ sưu tập hình ảnh cây và lá Bồ Đề

Mời kích vào hình nhỏ để xem hình lớn hơn Please click on the images below to enlarge

Read More »

Tôn ảnh Tam Thánh Tây Phương – phiên bản ba vị trong 3 bức ảnh

Read More »

Tôn ảnh Tam Thánh Tây Phương

1) A Di Đà ở giữa: Amitabha in the center. 2) Quan Âm bên trái: Avalokitesvara (Kuan Yin) on the left. 3) Đại Thế Chí bên phải: Mahasthama-prapta on the…

Read More »