Tôn ảnh

Hình ảnh mền Quang Minh

Tháng Năm 29, 2019 | 0 Comments

Mền Quang Minh hay gọi là mền giải thoát dùng để mặc cho người mới qua đời (hoặc hài cốt khi cải táng) trước khi nhập quan giúp cho tâm [...]

Tôn ảnh Phật Thích Ca dung lượng 19MB

Tháng Ba 28, 2019 | 0 Comments

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Namo Sakyamuni Buddha Xin vui lòng chỉ dùng tôn ảnh vào mục đích Phật sự, các hoạt động phi thương mại. KHÔNG [...]

Tôn ảnh Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Tháng Một 5, 2019 | 0 Comments

Tổ Bồ Đề Đạt Ma – Bodhidharma Patriarch – 菩提達磨 Tổ Bồ Đề Đạt Ma – Bodhidharma Patriarch – 菩提達磨 Tổ Bồ Đề [...]
1 2 3 14