[HD] Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư có danh hiệu song ngữ

7 Đức Phật Dược Sư – Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược Sư – Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược Sư – Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật…

Read More »

[HD] Bộ sưu tập ảnh Phật Dược Sư

7 ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ PHIÊN BẢN 7 TRONG 1 – SEVEN MEDICINE BUDDHAS VERSION 7IN1 TAM THÁNH TỊNH LƯU LY – THE THREE DIVINITIES AT WESTERN PURE-LAPIS-LAZULI LAND 7…

Read More »

[HD] Ảnh 12 Đại Tướng Dược Xoa

12 ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA PHIÊN BẢN 12 TRONG 1 – TWELVE HEAVENLY YAKSHA GENERALS 12IN1 12 Đại Tướng Dược Xoa – Twelve Heavenly Yaksha Generals 12 Đại Tướng Dược…

Read More »

Tôn ảnh Tịnh Lưu Ly Tam Thánh

1) Phật Dược Sư ở giữa: Bhaisajya-guru-vaidyrya-Buddha in the centre—See Dược Sư Tam Tôn. 2) Nhật Quang Bồ Tát bên trái: Surya-prabhasana on the left. 3) Nguyệt Quang Bồ Tát…

Read More »

Tôn ảnh 12 Đại Tướng Dược Xoa – bản mới

Read More »

Tôn ảnh Phật Dược Sư và 12 Đại Tướng Dược Xoa

Read More »

Tôn ảnh Phật Dược Sư theo Mật tông

Read More »

Tôn ảnh Nhật Quang Bồ tát và Nguyệt Quang Bồ tát

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát Namo Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát Namo Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu…

Read More »

Tôn tượng Phật Dược Sư

Read More »

Tôn ảnh Phật Dược Sư thế đứng

Read More »

Tôn ảnh Phật Dược Sư thế ngồi

Read More »

Đồ hình Thần chú Dược Sư | Images of Medicine Mantra

Read More »