Ảnh Phật Thích Ca

Tôn ảnh Phật Thích Ca dung lượng 19MB

Tháng Ba 28, 2019 | 0 Comments

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Namo Sakyamuni Buddha Xin vui lòng chỉ dùng tôn ảnh vào mục đích Phật sự, các hoạt động phi thương mại. KHÔNG [...]

Tôn ảnh mừng Phật Đản

Tháng Năm 12, 2018 | 0 Comments

NAM MÔ SA BÀ THẾ GIỚI TAM GIỚI ĐẠO SƯ TỨ SANH TỪ PHỤ NHÂN THIÊN GIÁO CHỦ THIÊN BÁCH ỨC HÓA THÂN BỔN SƯ HÒA THƯỢNGTHÍCH CA MÂU NI [...]

Tôn ảnh Tam Thánh Sa Bà

Tháng Tư 29, 2018 | 0 Comments

1. Phật Thích Ca ở giữa. Shakyamuni Buddha on the center. 2. Bồ tát Địa Tạng bên trái. Kṣitigarbha Bodhisattva on the left 3. Bồ tát Quan Thé Âm bên [...]

Tôn ảnh đen trắng Phật Thích Ca

Tháng Tư 27, 2018 | 0 Comments

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध [...]
1 2 3 4

卍 TÔN ẢNH MỚI

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Đại Bi Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Đại Bi Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật