Thông báo chính thức về việc “dâng sao giải hạn” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức ra thông báo về việc “dâng sao giải hạn” Sáng ngày 20/2/2019, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam…

Read More »

Phật nói Thất Tinh Chơn Ngôn Thần chú

PHẬT NÓI THẤT TINH CHƠN NGÔN THẦN CHÚ “Úm, Táp Ðá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn…

Read More »

Kinh Phật thuyết Thiên – Trung Bắc Đẩu Cổ Phật tiêu tai diên thọ – có tôn ảnh 7 Đức Cổ Phật

KINH PHẬT THUYẾT THIÊN – TRUNG BẮC ĐẨU CỔ PHẬT TIÊU TAI DIÊN THỌ Sưu tầm theo Kinh Lễ Sao – Chùa Hưng Ký, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà…

Read More »

Phật nói Thất Tinh Chơn Ngôn Thần chú

PHẬT NÓI THẤT TINH CHƠN NGÔN THẦN CHÚ Trích BỘ MẬT TÔNG – Tỳ Khưu THÍCH VIÊN ĐỨC Úm, Táp Ðá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm…

Read More »

Nghi thức cúng sao giải hạn – Bản chi tiết

Đạo Phật du nhập vào Việt Nam hơn 2000 năm, đã hòa quyện vào văn hóa, tín ngưỡng dân tộc như nước với sữa, như răng với môi (xem nghi…

Read More »

Thất Diệu Tinh Thần Biệt Hành Pháp

Mật Tạng Bộ 4_ No.1309 (Tr.452_Tr.459) THẤT DIỆU TINH THẦN BIỆT HÀNH PHÁP [Từ Dực (Uttara-phalgunī), Kế (Ketu): Đê Tinh (Viśākhā) chẳng thích hợp, Phòng Tinh (Anurādhā) thì thuận hợp]…

Read More »

Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Bí Yếu Nghi quỹ

Mật Tạng Bộ 4_ No.1036 ( Tr.424 _ Tr.425 ) BẮC ĐẨU THẤT TINH HỘ MA BÍ YẾU NGHI QUỸ Hán dịch : Chùa Đại Hưng Thiện- Viện Phiên Kinh-…

Read More »

Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Niệm tụng nghi quỹ

Mật Tạng Bộ 4 _ No. 1305 ( Tr.423 _ Tr.424 ) BẮC ĐẨU THẤT TINH NIỆM TỤNG NGHI QUỸ Hán dịch : Nước Nam Thiên Trúc_ Tam Tạng KIM…

Read More »

Phật thuyết Thánh Diệu Mẫu Đà La Ni Kinh

Mật Tạng Bộ.4 _ No.1303 ( Tr.421_ Tr.422 ) PHẬT THUYẾT THÁNH DIỆU MẪU ĐÀ LA NI KINH Hán dịch : Truyền Giáo Đại Sư PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch…

Read More »

Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng

PHẬT NÓI KINH BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG Vị Tăng tên Bà la môn, từ Thiên Trúc truyền đến đời triều vua Đường ở Trung Hoa thọ trì. Sa…

Read More »