Trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư (30 phút) – thầy Trí Thoát

Bản cập nhật Pháp âm trì tụng danh hiệu Phật Dược Sư – HT Thích Trí Thoát tụng. Bản pháp âm thời lượng 30 phút với định dạng .mp3 và…

Read More »

[audio] Bộ sưu tập Chú Dược Sư

Bộ sưu tập bao gồm: – Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư trong kinh Thất Phật Dược Sư Bổn Nguyện và Công Đức – Dược Sư Quán Đảnh Chân…

Read More »

[audio] Kinh Dược Sư tụng – Thầy Trí Thoát – có kinh văn

Download .mp3 Download .ogg TÁN PHẬT Pháp vương vô-thượng tôn Tam-giới vô luân thất Thiên nhơn chi Ðạo-sư Tứ-sanh chi từ-phụ Ư nhứt niệm quy-y Năng diệt tam-kỳ nghiệp Xưng…

Read More »

[youtube] Tuyển tập bộ nhạc tụng niệm Dược Sư thần chú

         

Read More »

Dược Sư Pháp tụng, niệm [audio]

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT Niệm Phật Dược Sư – Thầy Trí Thoát Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập…

Read More »

Bộ sưu tập trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư Lưu Ly Quang

NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI ———-0O0———- NIỆM PHẬT 1 NIỆM PHẬT 2 NIỆM PHẬT 3 NIỆM PHẬT 4 HT THÍCH TRÍ…

Read More »