Dược Sư thần chú

Nguyệt Quang Bồ tát Đà La Ni

Tháng Một 8, 2017 | 0 Comments

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ Việt dịch: HUYỀN THANH Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nguyệt [...]

Nhật Quang Bồ Tát Chân Ngôn

Tháng Một 8, 2017 | 0 Comments

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ Việt dịch: HUYỀN THANH Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nhật Quang [...]

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn

Tháng Một 15, 2016 | 0 Comments

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN Nam-mô bạt dà phạt đế, Bệ sát xả, Lụ rô thích lưu ly, Bát lặt bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa da, A ra [...]

Dược Sư Tâm Chú

Tháng Một 15, 2016 | 0 Comments

DƯỢC SƯ TÂM CHÚ TAYATHA: OM BEKAZE BEKAZE MAHA BEKAZE RADASAMU GATE SOHA SHORT MEDICINE BUDDHA MANTRA TÊ YA THA: ÔM BÊ CAN DÊ BÊ CAN DÊ MA HA BÊ CAN DÊ RA DA [...]

Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư

Tháng Một 15, 2016 | 0 Comments

THẦN CHÚ BẢY ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ Ðát điệt tha, cụ mê cụ mê khánh ni, mê nị sắc mạt để mạt để, sắc hài đát tha yết đa tam ma [...]

Dược Sư Tâm Chú

Tháng Tám 16, 2012 | 0 Comments

(Tad-ya-ta) Om Be-kan-dze Be-kan-dze Ma-ha Be-kan-dze Ra-dza Sa-mung-ga-te [...]
1 2