Kinh Luận Thiền

Kim Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Tháng Một 7, 2018 | 0 Comments

PHẬT NÓI KINH KIM-CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT Diêu-Tần, Ngài Tam-Tạng Pháp-Sư Cưu-Ma-la-Thập, Hán dịch. Thích Trí-Tịnh, Việt dịch. Ta nghe như vầy: [...]

Kinh Pháp Bảo Đàn – trọn bộ

Tháng Ba 18, 2016 | 0 Comments

KINH PHÁP BẢO ÐÀN Việt Dịch: TK Thích Duy Lực Phẩm Tựa Thứ Nhất Phẩm Bát Nhã Thứ Hai Phẩm Nghi Vấn Thứ Ba Phẩm Định Huệ Thứ Tư [...]

Kinh Viên Giác – trọn bộ

Tháng Hai 25, 2016 | 0 Comments

KINH VIÊN GIÁC HT Thích Trí Quang dịch Việt —o0o— Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Lời Giới Thiệu Nguyên văn chữ Hán của [...]