Nghi lễ

Bài tụng lễ Khánh Đản

Tháng Năm 4, 2018 | 0 Comments

BÀI TỤNG LỄ KHÁNH ĐẢN ***** Đệ tử hôm nay Gặp ngày Khánh Đản Một dạ vui mừng Cúi đầu đảnh lễ Thập phương Tam Thế Đều Ngự Như [...]

Nghi thức lễ Niết Bàn

Tháng Năm 4, 2018 | 0 Comments

NGHI CÚNG LỄ NIẾT BÀN (15-02-âm lịch) œ *Tiết thứ làm nghi : – Chuông trống Bát Nhã. – Cử nhạc khai đàn. – Chủ lễ đăng [...]

Nghi thức cúng Phật

Tháng Năm 4, 2018 | 0 Comments

NGUYỆN HƯƠNG (1) (Quỳ nguyện hương) Trầm thủy, rừng Thiền hương sực nức, Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng. Ðao Giới vót thành hình [...]

Nghi thức lễ Phật Đản

Tháng Năm 4, 2018 | 0 Comments

NGHI THỨC LỄ PHẬT ĐẢN 1. NIỆM HƯƠNG BẠCH PHẬT (Theo nghi thức lễ Khánh đãn) 2. XƯỚNG LỄ TAM BẢO (Theo nghi thức lễ Giao thừa) 3. CÚNG [...]

Nghi lễ cúng Phật thành Đạo

Tháng Một 12, 2018 | 0 Comments

Tôi nhận thấy người sau đặt nặng ngày Phật đản sanh hơn ngày Phật thành đạo. Ngày Phật đản sanh tất cả chùa chiền đều tổ chức [...]