Phật Đản

Nghi thức lễ Phật Đản

Tháng Năm 4, 2018 | 0 Comments

NGHI THỨC LỄ PHẬT ĐẢN 1. NIỆM HƯƠNG BẠCH PHẬT (Theo nghi thức lễ Khánh đãn) 2. XƯỚNG LỄ TAM BẢO (Theo nghi thức lễ Giao thừa) 3. CÚNG [...]

Ý nghĩa của nghi lễ tắm Phật

Tháng Năm 11, 2017 | 0 Comments

Theo truyền thuyết, ngay khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh, có hai vị Long vương đến phun hai dòng nước tắm cho Thái tử. Một vị phun dòng [...]

Tâm Ca Phật Đản

Tháng Năm 11, 2017 | 0 Comments

Đức Phật ra đời với một mục đích : ( Khai thi chúng sanh , ngộ nhập Phật tri kiến ) Tức là chỉ cho chúng ta tỉnh thức, lìa xa khổ đau [...]

Ý nghĩa “Duy Ngã độc tôn”

Tháng Năm 9, 2017 | 0 Comments

Ngày lễ Phật đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh đức Phật mới ra đời đi bảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất nói: [...]

Thông Điệp Sự Ra Đời Của Phật

Tháng Năm 9, 2017 | 0 Comments

Vào ngày trăng tròn cách đây trên 25 thế kỷ , có một bậc vĩ nhân xuất hiện ở đời . Đó là Thái Tử Sĩ Đạt Ta, sau thành Phật hiệu là [...]
1 2 3 4