Mùa Phật đản trong truyền thống Nam tông

Theo Tam Tạng giáo điển của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư Âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc…

Read More »

Ý nghĩa của nghi lễ tắm Phật

Theo truyền thuyết, ngay khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh, có hai vị Long vương đến phun hai dòng nước tắm cho Thái tử. Một vị phun dòng…

Read More »

Tâm Ca Phật Đản

Đức Phật ra đời với một mục đích : ( Khai thi chúng sanh , ngộ nhập Phật tri kiến ) Tức là chỉ cho chúng ta tỉnh thức, lìa…

Read More »

Tìm hiểu nguồn gốc ngày lễ Phật đản

Nguồn gốc của đạo Phật là phát sinh từ xứ Ân Độ, Trung Quốc là một nước lớn đạo Phật du nhập sớm, kinh sách dịch ra chữ Hán rất…

Read More »

Lược Ý Truyền Thống Diễu Hành Xe Hoa Trong Đại Lễ Phật Đản Phật Giáo Bắc Truyền

Khi những hạt mưa đầu mùa bắt đầu tí tách, con ve gọi hè bổng náo nức râm rang, những giọt xuân cuối cùng sắp sang, nhường chổ cho hạ…

Read More »

Ý nghĩa “Duy Ngã độc tôn”

Ngày lễ Phật đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh đức Phật mới ra đời đi bảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất nói: “Thiên thượng…

Read More »

Cách dịch: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”

Nhân mùa Phật đản về, tôi xin đề cập đến một câu nói của Thái tử Tất Đạt Đa khi mới đản sinh, và được dịch sang tiếng Việt là…

Read More »

Thông Điệp Sự Ra Đời Của Phật

Vào ngày trăng tròn cách đây trên 25 thế kỷ , có một bậc vĩ nhân xuất hiện ở đời . Đó là Thái Tử Sĩ Đạt Ta, sau thành…

Read More »

Gia phả dòng họ đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Một Gia phả dù đơn sơ hay cầu kỳ cũng đều trở nên có thể việc hữu dụng cho những nghiên cứu về tâm lý, về di truyền học, huyết…

Read More »

Hiểu đúng “Duy ngã độc tôn” nhân ngày Phật Đản

Trong truyền thuyết Phật giáo có rất nhiều bài kệ nói về Phật Đản sinh, câu “Duy ngã độc tôn” đã được bàn đến, nhưng trong đó có lẽ từ…

Read More »

Thông Điệp Đại Lễ Phật Đản Pl.2561 Của Đức Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH ___________________ Hà Nội, tháng 05 năm 2017/PL.2561 THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2561 CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI…

Read More »

Vì sao Đức Phật nhập mẫu thai trong hình tướng voi trắng?

Loài voi vốn là một loài vật rất đặc biệt, một khi đã được huấn luyện thì đặc biệt vâng lời và trung thành với chủ nhân. Sự kiện Đức…

Read More »