Văn khấn cổ truyền

Văn khấn lễ thánh mẫu liễu hạnh

Tháng Hai 15, 2016 | 0 Comments

Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Hương tử chúng con thành tâm kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết [...]

Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho

Tháng Hai 15, 2016 | 0 Comments

1. Ý nghĩa lễ Đền Bà Chúa Kho Vào những ngày đầu xuân, khách thập phương từ mọi miền đất nước đổ về đền Bà chúa Kho (Bắc Ninh) [...]

Văn khấn lễ Đức Thánh Trần

Tháng Hai 15, 2016 | 0 Comments

Tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Đức Thánh Trần) bên hồ Vị Xuyên – tp Nam Định Theo phong tục văn hoá truyền thống, ở [...]

Văn khấn lễ mẫu Thượng Ngàn

Tháng Hai 15, 2016 | 0 Comments

  Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Hương từ chúng con dốc lòng kính lạy Đức Chúa Thượng Ngàn đỉnh [...]

Văn khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu

Tháng Hai 15, 2016 | 0 Comments

Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu bà, năm toà quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại [...]

Bài văn khấn trong lễ Phật

Tháng Hai 15, 2016 | 0 Comments

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Hôm nay là ngày….. tháng….. [...]

Văn khấn lễ Đức Ông

Tháng Hai 15, 2016 | 0 Comments

Theo phong tục tập quán truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Chùa chính là nơi thờ tự Phật, Bồ Tát, chư vị [...]
1 2 3 4