THÀNH PHẦN ỦY BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VESAK

ỦY BAN TỔ CHỨC VIỆT NAM GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –…

Read More »

ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC TẾ ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2014

ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC TẾ ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2014   CHỨC VỤ TÊN VÀ TỔ CHỨC Cố vấn HT.TS. Thích Trí Quảng Phó Chủ tịch Hội…

Read More »

BỘ SƯU TẦM HÌNH ẢNH ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI ĐẢN SANH

Read More »

TẢI XUỐNG LOGO ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HỢP QUỐC 2014

TẢI XUỐNG TRỌN BỘ *.RAR BAO GỒM CẢ FILES COREL TẠI ĐÂY Quý vị nào không tải xuống được vì lý do gì đó, quý vị hoan hỷ gửi email…

Read More »

HIẾN CHƯƠNG ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HỢP QUỐC

HIẾN CHƯƠNG ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HỢP QUỐC TT. THÍCH NHẬT TỪ dịch Mục lục Chương I : Sự Thành lập tổ chức Chương II : Định nghĩa các khái…

Read More »

KHÁI QUÁT, LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA VESAK LHQ

Khái quát về Vesak Liên Hiệp Quốc Đại lễ Vesak LHQ là một trong các hoạt động văn hoá mang tính quốc tế của Liên Hợp Quốc. Ngày 15/12/1999 tại…

Read More »

TUYÊN NGÔN VESAK LIÊN HỢP QUỐC 2004-2013

1. TUYÊN NGÔN BANGKOK 2004 Thông Cáo Chung Hội nghị các nhà Lãnh đạo Phật giáo Thế giới về Quyết định Quốc tế Công nhận Ngày Vesak Tam Hợp tại…

Read More »