Bản dịch Kinh Phật thuyết báo ân phụng bồn (Đại thừa Ngũ kinh, tập 39, trang 575)

Kinh Phật thuyết báo ân phụng bồn (Đại thừa Ngũ kinh, tập 39, trang 575) nói về công đức của phật tử trong việc cúng dường chúng tăng vào ngày…

Read More »

[006] Ca nhạc Mục Kiền Liên cứu mẹ – ca sĩ Trọng Tấn

Sáng tác: Trần Mạnh Hùng TẢI XUỐNG PHIM TẠI ĐÂY

Read More »

[005] Đức Phật dạy ngài Mục Kiền Liên cách báo hiếu cha mẹ đúng pháp

TẢI XUỐNG PHIM TẠI ĐÂY

Read More »

[004] Phim tranh cát Mục Liên cứu mẹ

TẢI XUỐNG  PHIM TẠI ĐÂY

Read More »

[003] Ca nhạc Mục Kiền Liên cứu mẹ – Ca sĩ Tân Nhàn

Sáng tác: Trần Mạnh Hùng TẢI XUỐNG VIDEO TẠI ĐÂY

Read More »

[002] Phim Trung Quốc Mục Liên Thanh Đề trọn bộ 3 tập

TẬP 1 TẬP 2 TẬP 3 TẢI XUỐNG PHIM TẠI ĐÂY: TẬP 1 – TẬP 2 – TẬP 3

Read More »

[001] Cải lương Mục Liên Tìm Mẹ

Trọn bộ 2 giờ 7 phút. Xem trực tuyến trên youtube TẢI XUỐNG PHIM TẠI ĐÂY

Read More »

Kinh Vu Lan Báo Hiếu – Thầy Trí Thoát tụng – bản số 2 (có kinh văn)

TẢI XUỐNG BỘ PHÁP ÂM (Pháp âm mp3 chất lượng cao 70MB + Kinh văn định dạng PDF) QUÁN TƯỞNG Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông…

Read More »

Kinh Vu Lan Báo Hiếu – Thầy Trí Thoát tụng (có kinh văn)

TẢI XUỐNG BỘ PHÁP ÂM (Pháp âm mp3 chất lượng cao 50MB + Kinh văn định dạng PDF) TÁN HƯƠNG Kim lư vừa bén chiên đàn Cắm xong pháp giới…

Read More »

Kinh Vu Lan Báo Hiếu – tủ sách Đạo Phật ngày nay

KINH VU LAN BÁO HIẾU Tủ sách Đạo Phật ngày nay [drthoai107postslistcats cat=”407″ orderby=”date” order=”asc”] TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ Phó…

Read More »

Kinh cúng thí người mất

KINH CÚNG THÍ NGƯỜI MẤT Chính tôi được nghe, lúc Đức Phật lưu trú tại tinh xá Kỳ Viên, bà-la-môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni) đến viếng thăm, đảnh lễ rồi thưa hỏi…

Read More »

Kinh Sanh Văn – Kinh Tạp A-Hàm

KINH TẠP A-HÀM Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Đà-La Việt dịch: Thích Đức Thắng – Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ Nhà xuât bản Phương Đông KINH 1041….

Read More »