Mùa Phật đản trong truyền thống Nam tông

Theo Tam Tạng giáo điển của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư Âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ “Tam Hợp” (The Triple Festival).

Read moreMùa Phật đản trong truyền thống Nam tông

Ý nghĩa của nghi lễ tắm Phật

Theo truyền thuyết, ngay khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh, có hai vị Long vương đến phun hai dòng nước tắm cho Thái tử. Một vị phun dòng nước lạnh và một vị phun dòng nước nóng. Hai dòng nước lạnh và nóng tượng trưng cho hai cảnh giới thuận và nghịch của cuộc đời, hai cảnh giới vui buồn và sướng khổ của cuộc sống hằng ngày, mà tất cả mọi người sanh ra trên thế gian này phải chịu đựng. Thái tử Tất Đạt Đa đã chịu đựng được hai dòng nước lạnh và nóng đó, sau này trở thành Đức Phật Thích Ca.

Read moreÝ nghĩa của nghi lễ tắm Phật

Tâm Ca Phật Đản

Đức Phật ra đời với một mục đích : ( Khai thi chúng sanh , ngộ nhập Phật tri kiến )

Tức là chỉ cho chúng ta tỉnh thức, lìa xa khổ đau và được an lạc thấy biết như Phật.

Đạo Phật đã phát triển và tồn tại hơn 25 thế kỷ qua, không phải là không có lý do.

Đúng vậy! giới Phật tử thế giới nói chung,và Phật tử V.N nói riêng đã nhất tâm cùng hoan hỉ cung đón ngày trọng đại của Đức Phật Đản Sinh.

Read moreTâm Ca Phật Đản

Tìm hiểu nguồn gốc ngày lễ Phật đản

Nguồn gốc của đạo Phật là phát sinh từ xứ Ân Độ, Trung Quốc là một nước lớn đạo Phật du nhập sớm, kinh sách dịch ra chữ Hán rất nhiều, truyền sang nước ta gắn liền với âm lịch hiện nay ta vẫn dùng. So sánh hai thứ lịch này với nhau để xét tìm bàng cớ : Phật giáng sinh vào ngày nào, tháng nào của lịch Ấn Độ, ngày đó có phải ngày trăng tròn hay không, đem ghép vào lịch Trung Quốc mà tính toán, xem nhàm vào ngày nào, tháng nào của thứ lịch này thì mới thấy rõ được.

Read moreTìm hiểu nguồn gốc ngày lễ Phật đản

Lược Ý Truyền Thống Diễu Hành Xe Hoa Trong Đại Lễ Phật Đản Phật Giáo Bắc Truyền

Khi những hạt mưa đầu mùa bắt đầu tí tách, con ve gọi hè bổng náo nức râm rang, những giọt xuân cuối cùng sắp sang, nhường chổ cho hạ về ngập tràn nắng sáng, cũng là lúc người con Phật ở khắp nơi trên thế giới, lại một lần nữa cung kính chào mừng ngày đại lễ Đức Phật Đản Sanh.

Read moreLược Ý Truyền Thống Diễu Hành Xe Hoa Trong Đại Lễ Phật Đản Phật Giáo Bắc Truyền

Gia phả dòng họ đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Một Gia phả dù đơn sơ hay cầu kỳ cũng đều trở nên có thể việc hữu dụng cho những nghiên cứu về tâm lý, về di truyền học, huyết học, y học .Tìm về nguồn gốc của dòng họ Thích Ca cũng là một khát vọng của những người con Phật. Dựa trên truyền … Read moreGia phả dòng họ đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Hiểu đúng “Duy ngã độc tôn” nhân ngày Phật Đản

Trong truyền thuyết Phật giáo có rất nhiều bài kệ nói về Phật Đản sinh, câu “Duy ngã độc tôn” đã được bàn đến, nhưng trong đó có lẽ từ “Duy ngã độc tôn” đem đến sự ngộ nhận và tranh cãi nhiều nhất từ xưa đến nay.

Read moreHiểu đúng “Duy ngã độc tôn” nhân ngày Phật Đản