Luật Tỳ Kheo Yết Ma Yếu Chỉ – HT Thích Trí Thủ

LUẬT TỲ KHEO YẾT MA YẾU CHỈ
HT.Thích Trí Thủ biên soạn
Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam ấn hành 1981

LỜI GIỚI THIỆU
yet_ma_yeu_chiTrước khi nhập Niết bàn, đức Phật đã huấn thị tối hậu: “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp. Giới luật còn, Phật pháp còn.”
Giới luật là sinh mệnh, là sự sống của Phật tử, nhất là của hàng Tỳ kheo thừa Như lai sứ, hành Như lai sự.
Sống theo giới luật tức là sống đời sống phạm hạnh, tự mình đã tìm được nơi an trú của tất cả thiện pháp. Đó cũng là một cách sống ” ưng vô sở trú.”

Read moreLuật Tỳ Kheo Yết Ma Yếu Chỉ – HT Thích Trí Thủ

Luật học tinh yếu – Viện nghiên cứu Phật học

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam LUẬT HỌC TINH YẾU Hoà Thượng Thích Phước Sơn Nhà xuất bản Phương Đông 2006 – PL 2550 Trang 1 – MỤC LỤC Trang 2 – Lời nói đầu Trang 3 – Chương 1: GIỚI BẢN CỦA TỲ-KHEO I. KHÁI QUÁT VỀ GIỚI LUẬT 1. Dẫn nhập 2. … Read moreLuật học tinh yếu – Viện nghiên cứu Phật học

Luật học đại cương – HT Thanh Kiểm

LUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG Soạn giả: HT. Thích Thanh Kiểm Trang 1 – MỤC LỤC Trang 2 – KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HỌC I- Tự luận II- Giới luật III- Phân loại Phật điển IV- Tiểu thừa Luật bộ V- Đại thừa Luật bộ VI- Luật tạng kinh điển Pàli Trang 3 – GIÁO NGHĨA … Read moreLuật học đại cương – HT Thanh Kiểm