Thập Tụng Luật và sự cấu trúc lại bộ luật nguyên tác của Nhất Thiết Hữu Bộ

Dịch từ nguyên tác “Shih-sung-lu and the Reconstruction of the Original Sarvāstivāda Vinaya” đăng trong Tạp chí Buddhist Studies (A Research Journal of the Department of Buddhist Studies, University of Delhi, Delhi) Vol XV, March, 1991 do Giáo Sư Sanghasen Singh biên tập, trang 46 – 51).

Read moreThập Tụng Luật và sự cấu trúc lại bộ luật nguyên tác của Nhất Thiết Hữu Bộ

Giới Ăn Thịt – HT Thích Trí Tịnh

GIỚI ĂN THỊT
Bài Giảng của Hoà Thượng Thích Trí Tịnh
Trong Mùa Kiết Hạ An Cư Năm Đinh Mùi 1967 tại Chùa Vạn Đức Thủ Đức

“Nếu Phật tử cố ăn thịt. Tất cả thịt của mọi loài chúng sanh đều không được ăn. Luận về người ăn thịt thì mất lòng đại từ bi, dứt giống Phật tánh, tất cả chúng sanh thấy đều tránh xa. Người ăn thịt mắc vô lượng tội lỗi. Vì thế nên tất cả Phật tử không được ăn thịt của tất cả mọi loài chúng sanh. Nếu cố ăn thịt, Phật tử này phạm “khinh cấu tội”.

Read moreGiới Ăn Thịt – HT Thích Trí Tịnh

Ẩm thực và những giới luật liên quan – Thị Ngộ

Vạn loại hữu tình và ngay cả loài vô tình tồn tại và sinh trưởng đều phải nhờ có sự trao đổi chất. Sự trao đổi chất đối với loài động vật bao gồm con người không thể không kể đến vấn đề ẩm thực. Hai từ “ẩm thực” vừa có nghĩa là thức ăn, nước uống hay thực phẩm; vừa là cách thức ăn uống.

Read moreẨm thực và những giới luật liên quan – Thị Ngộ

Giới luật – tìm lại niềm tin nơi phật tử

Kể từ khi đạo Phật được du nhập và phát triển ở Việt Nam đến nay đã hơn 2000 năm lịch sử. Suốt dòng chảy thời gian ấy, Phật giáo luôn thể hiện là tôn giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Tăng, ni là biểu tượng của đạo đức tôn giáo, đồng thời là đạo đức xã hội qua nếp sống thanh bần.

Read moreGiới luật – tìm lại niềm tin nơi phật tử

Luật tứ phần là gì và gồm những phần gì

Luật Tứ Phầnlà bộ luật trong đó thuyết minh 4 phần về giới tướng của Tỳ-kheovà Tỳ-kheo-ni. Đây là phần giải thích rõ các tội phạm khinh trọngcủa đoàn thể xuất gia lấy giới luật làm khuôn thước trong việctu hành.
Bộ Luật TứPhần rút ra từ bộ luật tạng “Đàm Vô Đức” và do ngàiSa-môn Thích-Hoằng-Tán, đời Minh (thế kỷ 14) dịch từ chữ Phạn rachữ Hán. Luật Tứ Phần chia ra làm 4 mục như sau :

Read moreLuật tứ phần là gì và gồm những phần gì

Căn bản giới Bồ tát của Phật giáo Tây Tạng

CĂN BẢN GIỚI BỒ TÁT CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
Nguyên tác: Root Bodhisattva Vows
modified, March 2002, from

Berzin, Alexander. Taking the Kalachakra Initiation
Chuyển ngữ: Tuệ Uyển – Thursday, March 05, 2015

Giới Thiệu
can ban gioi bo tatGiới là một hình thức vi tế không thấy trong sự tương tục tinh thần, là thứ hình thành thái độ. Một cách đặc biệt, nó là một sự kềm chế khỏi “một hành vi lỗi lầm”, hoặc là một thứ tiêu cực một cách tự nhiên hay một việc mà Đức Phật ngăn cấm cho những cá nhân đặc thù đang tu tập để đạt đến những mục tiêu đặc biệt. Một thí dụ trước đây là việc lấy đi mạng sống của một người khác; một thí dụ sau này là ăn sau buổi trưa, là việc mà giới xuất gia tránh để tâm thức họ được trong sáng hơn cho việc hành thiền vào buổi tối và sáng hôm sau.

Read moreCăn bản giới Bồ tát của Phật giáo Tây Tạng

Thập Tụng Luật và sự cấu trúc lại bộ luật nguyên tác của Nhất Thiết Hữu Bộ

Dịch từ nguyên tác “Shih-sung-lu and the Reconstruction of the Original Sarvāstivāda Vinaya” đăng trong Tạp chí Buddhist Studies (A Research Journal of the Department of Buddhist Studies, University of Delhi, Delhi) Vol XV, March, 1991 do Giáo Sư Sanghasen Singh biên tập, trang 46 – 51).

Read moreThập Tụng Luật và sự cấu trúc lại bộ luật nguyên tác của Nhất Thiết Hữu Bộ

Thập Tụng Luật và sự cấu trúc lại bộ luật nguyên tác của Nhất Thiết Hữu Bộ

THẬP TỤNG LUẬT VÀ SỰ CẤU TRÚC LẠI
BỘ LUẬT NGUYÊN TÁC CỦA NHẤT THIẾT HỮU BỘ

Biawadeb Mukherjee
Thích Nữ Liên Hiếu chuyển ngữ

Dịch từ nguyên tác “Shih-sung-lu and the Reconstruction of the Original Sarvaastivaada Vinaya” đăng trong Tạp chí Buddhist Studies (A Research Journal of the Department of Buddhist Studies, University of Delhi, Delhi) Vol XV, March, 1991 do Giáo Sư Sanghasen Singh biên tập, trang 46 – 51).

Read moreThập Tụng Luật và sự cấu trúc lại bộ luật nguyên tác của Nhất Thiết Hữu Bộ

Ý nghĩa Giới luật – Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

1. Nội dung của luật tạng Pali (Pali Vinayapitaka):
Có 3 bộ chia thành 5 tập:
– Suttavibhanga (Kinh Phân Biệt) Giải thích các giới điều của Tỷ kheo, được chia thành 2 loại: 1. Bhikkhu Vibhanga bao gồm 227 giới; 2. Bhikkhuni Vibhanga bao gồm 311 giới.
– Khandhaka (Kiền Độ) : trình bày bao quát các sinh hoạt của tăng đoàn, được chia thành 2 loại: 1. Mahavagga (Đại phẩm- gồm 10 kiền độ): Đại kiền độ (thọ giới); Bố tát kiền độ; Vũ an cư kiền độ; Tự tứ kiền độ; Bì cách kiền độ (giày dép); Dược kiền độ; Ca thi na kiền độ (Y công đức); Y kiền độ; Chiêm ba kiền độ (những việc rắc rối xảy ra ở Campa); Câu thiểm di hay Kiều thưởng di kiền độ (việc rắc rối xảy ra ở Kosambi); và 2. Cullavagga (Tiểu phẩm-gồm 12 kiền độ): Yết ma kiền độ, Biệt trú kiền độ; Phú tàng kiền độ; Diệt tránh kiền độ (dập tắt tranh chấp); Tạp sự kiền độ; Phòng xá kiền độ; Phá tăng kiền độ; Oai nghi kiền độ; Già Bố tát kiền độ (ngăn bố tát); Tỳ kheo ni kiền độ (nói về ni giới); Ngũ bách nhân kiền độ (500 vị kết tập pháp tạng); Thất bách nhân kiền độ
– Parivara (Phụ tùy): Gồm 19 chương, là những điều liên hệ đến 2 bộ phận trên.

Read moreÝ nghĩa Giới luật – Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam