NGHI THỨC PHÓNG SANH

KINH NHẬT TỤNG HT THÍCH MINH THỜI Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội – PL.2546 – DL.2002 NGHI THỨC PHÓNG SANH (Trước niệm hương khấn tên người phóng sanh muốn cầu những gì, nguyện thả sinh linh được tự do giải thoát.) Dương chi tịnh thủy, Biến sai tam thiên, Tánh không bát đức … Read moreNGHI THỨC PHÓNG SANH

NGHI THỨC PHÓNG SINH

KINH NHẬT TỤNG HT THÍCH MINH THỜI Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội – PL.2546 – DL.2002 NGHI THỨC PHÓNG SANH (Trước niệm hương khấn tên người phóng sanh muốn cầu những gì, nguyện thả sinh linh được tự do giải thoát.) Dương chi tịnh thủy, Biến sai tam thiên, Tánh không bát đức … Read moreNGHI THỨC PHÓNG SINH

NGHI THỨC KỆ ÐẠI HỒNG CHUNG

KINH NHẬT TỤNG HT THÍCH MINH THỜI Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội – PL.2546 – DL.2002 NGHI THỨC KỆ ÐẠI HỒNG CHUNG VÀI Ý NIỆM VỀ ĐÓNG CHUNG Từ trước đến nay, các Chùa vì không theo một hệ thống nhứt định, nên tiếng chuông Chùa chưa được quy định hẳn hoi, ai … Read moreNGHI THỨC KỆ ÐẠI HỒNG CHUNG

NGHI THỨC KỆ ĐẠI HỒNG CHUNG

KINH NHẬT TỤNG HT THÍCH MINH THỜI Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội – PL.2546 – DL.2002 NGHI THỨC KỆ ÐẠI HỒNG CHUNG VÀI Ý NIỆM VỀ ĐÓNG CHUNG Từ trước đến nay, các Chùa vì không theo một hệ thống nhứt định, nên tiếng chuông Chùa chưa được quy định hẳn hoi, ai … Read moreNGHI THỨC KỆ ĐẠI HỒNG CHUNG

NGHI THỨC CÚNG QUÁ ÐƯỜNG

KINH NHẬT TỤNG HT THÍCH MINH THỜI Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội – PL.2546 – DL.2002 NGHI THỨC CÚNG QUÁ ÐƯỜNG (Ðại chúng đứng xếp hàng tề chỉnh nghe tiếng khánh chắp tay đồng xá ngồi xuống, nhiếp tâm trì chú). I. ÐOAN TỌA (NGỒI THẲNG) Chánh thân đoan tọa Ðương nguyện chúng … Read moreNGHI THỨC CÚNG QUÁ ÐƯỜNG

NGHI THỨC CÚNG QUÁ ĐƯỜNG

KINH NHẬT TỤNG HT THÍCH MINH THỜI Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội – PL.2546 – DL.2002 NGHI THỨC CÚNG QUÁ ÐƯỜNG (Ðại chúng đứng xếp hàng tề chỉnh nghe tiếng khánh chắp tay đồng xá ngồi xuống, nhiếp tâm trì chú). I. ÐOAN TỌA (NGỒI THẲNG) Chánh thân đoan tọa Ðương nguyện chúng … Read moreNGHI THỨC CÚNG QUÁ ĐƯỜNG

NGHI THỨC CÚNG NGỌ

KINH NHẬT TỤNG HT THÍCH MINH THỜI Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội – PL.2546 – DL.2002 NGHI THỨC CÚNG NGỌ DÂNG HƯƠNG NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án lam xóa ha. (3 lần) … Read moreNGHI THỨC CÚNG NGỌ

NGHI THỨC LỄ AN VI PHẬT

KINH NHẬT TỤNG HT THÍCH MINH THỜI Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội – PL.2546 – DL.2002 NGHI THỨC LỄ AN VỊ PHẬT DÂNG HƯƠNG NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án lam tóa ha. … Read moreNGHI THỨC LỄ AN VI PHẬT

NGHI THỨC CẦU AN – KINH THẤT PHẬT DƯỢC SƯ

KINH NHẬT TỤNG NGHI THỨC CẦU AN KINH THẤT PHẬT DƯỢC SƯ GIỚI THIỆU KINH THẤT PHẬT DƯỢC SƯ Kính lễ Đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Kính lễ thập phương Hiền thánh tăng Đầu quyển kinh, con không dám bày tỏ lời mình, nhưng để cho những người có duyên tụng đọc biết rõ xuất … Read moreNGHI THỨC CẦU AN – KINH THẤT PHẬT DƯỢC SƯ

NGHI THỨC TỤNG KINH VU LAN – BÁO HIẾU

KINH NHẬT TỤNG HT THÍCH MINH THỜI Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội – PL.2546 – DL.2002 NGHI THỨC TỤNG KINH VU LAN-BÁO HIẾU (Thắp 3 cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngay trán niệm lớn bài cúng hương) NGHI THỨC Cúng Hương Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo đám mây hương … Read moreNGHI THỨC TỤNG KINH VU LAN – BÁO HIẾU