Dược Sư Pháp tụng, niệm [audio]

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT Niệm Phật Dược Sư – Thầy Trí Thoát Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt khác Kinh Dược Sư tụng – Thầy Trí Thoát Trình duyệt của quý vị không … Read moreDược Sư Pháp tụng, niệm [audio]

[audio] Kinh Dược Sư tụng – Thầy Trí Thoát – có kinh văn

Download .mp3 Download .ogg TÁN PHẬT Pháp vương vô-thượng tôn Tam-giới vô luân thất Thiên nhơn chi Ðạo-sư Tứ-sanh chi từ-phụ Ư nhứt niệm quy-y Năng diệt tam-kỳ nghiệp Xưng dương nhược tán-thán Ức kiếp mạc năng tận. QUÁN TƯỞNG Năng lễ, sở lễ tánh không tịch, Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì, Ngã thử … Read more[audio] Kinh Dược Sư tụng – Thầy Trí Thoát – có kinh văn

[audio] Niệm Phật Dược Sư – thầy Trí Thoát (30 phút – online)

Bản cập nhật Pháp âm trì tụng danh hiệu Phật Dược Sư – HT Thích Trí Thoát tụng. Bản pháp âm thời lượng 30 phút với định dạng .mp3 và .ogg Quý vị có thể tải xuống cả hai bản pháp âm này theo liên kết ở dưới hoặc quét QR code bằng di động … Read more[audio] Niệm Phật Dược Sư – thầy Trí Thoát (30 phút – online)