[Kinh Vu Lan]

Niệm Phật, Sám Nguyện và Hồi Hướng

Tháng Tám 15, 2016 | 0 Comments

NIỆM PHẬ̣T A-di-đa Phât săc thân vang, Tương tôt không gi thê sanh ngang. Măt biêc lăng trong trum bôn biên, Tu-di rưc rơ ngâp hao quang. Trong anh [...]

Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ

Tháng Tám 15, 2016 | 0 Comments

KINH TINH HOA TRÍ TUỆ Quan Tư Tai thưc hanh tri tuê, Bat-nha ba-la-mât sang ngơi, Bây giơ Bô-tat quan soi, Thây răng năm uân ba đơi đêu không. O Vươt [...]

Phật nói kinh báo hiếu công ơn cha mẹ

Tháng Tám 15, 2016 | 0 Comments

PHẬ̣T NÓI KINH BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA MẸ Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, Xá-vệ thành Kỳ thụ viên trung, Chư Tăng nhóm hội rất đông, Tính ra [...]

Phật nói kinh Vu Lan Bồn

Tháng Tám 15, 2016 | 0 Comments

PHẬ̣T NÓI KINH VU LAN BỒN Ta từng nghe lời dạy như vầy: Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, Xá-vệ thành Kỳ Thụ viên trung, Mục-liên mới [...]

Kinh Vu Lan Báo Hiếu – Lời nói đầu

Tháng Tám 15, 2016 | 0 Comments

KINH VU LAN BÁO HIẾU LỜI NÓI ĐẦU I. VÀI NÉT VỀ NGHI THỨC Kinh Vu-lan Báo Hiếu là tên gọi tắt của Kinh Vu-lan và Kinh Báo Ân Cha Mẹ, dạy về [...]