Danh tăng và cư sĩ tiền bối Phật giáo Nguyên thủy

Cư sĩ tiền bối Phật giáo Nguyên thủy: Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu

Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu (1896 – 1979) Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu sinh ngày 01/10/1896 tại làng Tân An, tổng Ðịnh Bảo, tỉnh Cần Thơ, con của ông Nguyễn Quang Diệu và bà Mai Thị Ðường. Từ nhỏ ông...

Cư sĩ tiền bối Phật giáo Nguyên thủy: Cư sĩ Lê Thị Lộc

Cư sĩ Lê Thị Lộc (Cô Bảy Vĩnh Phúc) 1923-2007 Cô là dòng suối mát, cuốn trôi đi những ưu tư và phiền não của cuộc đời. Mỗi khi nghĩ đến Cô, như cảm thấy cả một bầu trời êm...

Cư sĩ tiền bối Phật giáo Nguyên thủy: Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu

Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu (1896 – 1979) Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu sinh ngày 01/10/1896 tại làng Tân An, tổng Ðịnh Bảo, tỉnh Cần Thơ, con của ông Nguyễn Quang Diệu và bà Mai Thị Ðường. Từ nhỏ ông...

Danh tăng Phật giáo Nguyên thủy: Hòa thượng Pháp Lạc

Hòa thượng Pháp Lạc (Mahāthera Dhammosukhamakāmo) 1904-2001 Tỳ khưu Thiện Minh soạn Hòa Thượng Pháp Lạc thế danh Trần Công Khuê, sanh ngày 13 tháng 01 năm 1904 tại xã Bất Nhị, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong gia...

Danh tăng Phật giáo Nguyên thủy: Thiền sư Hộ Pháp Dhammapala

Thiền sư Hộ Pháp Dhammapala (1901-1987) Bình Anson tổng hợp Ngài Thiền sư Hộ Pháp sanh năm 1901, tại Mỹ Tho, thế danh Trương Văn Huấn. Lúc bé học chữ Nho đến năm 10 tuổi. Sau đó, Ngài chuyển sang...

Danh tăng Phật giáo Nguyên thủy: Hòa thượng Vô Hại

Hòa thượng Vô Hại Ahimsako Mahathero (1931 – 2004) Hòa thượng Vô Hại, thế danh Nguyễn Văn Thận, sinh ngày 5-7-1931 tại làng Thanh Lương, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế, thân phụ là cụ Nguyễn Văn Để...

Danh tăng Phật giáo Nguyên thủy: Hòa thượng Hộ Nhẫn

Hòa thượng Hộ Nhẫn Khantipala Mahathera (1924 – 2002) Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN Tăng trưởng Hệ phái Nam Tông Tọa chủ Thiền Lâm sơn tự, Huế Trưởng Lão Hòa...

Danh tăng Phật giáo Nguyên thủy: Hòa thượng Pháp Tri

Hòa thượng Pháp Tri (1914 – 1996) Hòa thượng Pháp Tri, pháp danh là Dhammmannu Bhikkhu, thế danh là Nguyễn Thiện Tri, sanh năm Giáp Dần (1914) tại xã Phú An, huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (nay là tỉnh...