Cuộc đời Đức Phật: 05. Từ hạ thứ 21 đến hạ thứ 43

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI Theo bản hiệu-chính ngày 21/05/2005) Soạn giả: Minh-Thiện Trần-Hữu-Danh Với sự khuyến khích và giúp đỡ của hiền nội: Diệu-Xuân Nguyễn-thị Bạch-Mai —o0o— PHẦN IX – TỪ HẠ THỨ 21 ĐẾN HẠ THỨ 43 Chánh Pháp đã được truyền bá khắp lưu vực sông Ganga (sông Hằng). … Read moreCuộc đời Đức Phật: 05. Từ hạ thứ 21 đến hạ thứ 43

Cuộc đời Đức Phật: 04. Từ hạ thứ 6 đến thứ hạ thứ 20

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI Theo bản hiệu-chính ngày 21/05/2005) Soạn giả: Minh-Thiện Trần-Hữu-Danh Với sự khuyến khích và giúp đỡ của hiền nội: Diệu-Xuân Nguyễn-thị Bạch-Mai —o0o— PHẦN VIII – TỪ HẠ THỨ 6 ĐẾN HẠ THỨ 20 Ðây là thời kỳ tu chỉnh và hoàn bị Giáo-Hội Tăng-Già bằng cách … Read moreCuộc đời Đức Phật: 04. Từ hạ thứ 6 đến thứ hạ thứ 20

Cuộc đời Đức Phật: 03. Từ hạ thứ nhất đến hạ thứ 5

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI Theo bản hiệu-chính ngày 21/05/2005) Soạn giả: Minh-Thiện Trần-Hữu-Danh Với sự khuyến khích và giúp đỡ của hiền nội: Diệu-Xuân Nguyễn-thị Bạch-Mai —o0o— PHẦN VII – TỪ HẠ THỨ NHẤT ĐẾN HẠ THỨ 5 Ðây là giai-đoạn thành lập Giáo-Hội Tăng-Già và Giáo-Hội Tỳ-kheo-ni. Trong giai đoạn … Read moreCuộc đời Đức Phật: 03. Từ hạ thứ nhất đến hạ thứ 5

Cuộc đời Đức Phật: 02. Đức Phật thuyết bài Pháp đầu tiên

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI Theo bản hiệu-chính ngày 21/05/2005) Soạn giả: Minh-Thiện Trần-Hữu-Danh Với sự khuyến khích và giúp đỡ của hiền nội: Diệu-Xuân Nguyễn-thị Bạch-Mai —o0o— PHẦN VI – ĐỨC PHẬT THUYẾT PHÁP LẦN ĐẦU TIÊN Sau khi chấp nhận lời thỉnh cầu của vị Phạm-thiên Sahampati về việc truyền-bá … Read moreCuộc đời Đức Phật: 02. Đức Phật thuyết bài Pháp đầu tiên

Cuộc đời Đức Phật: 06. Đức Phật nhập Niết Bàn

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI Theo bản hiệu-chính ngày 21/05/2005) Soạn giả: Minh-Thiện Trần-Hữu-Danh Với sự khuyến khích và giúp đỡ của hiền nội: Diệu-Xuân Nguyễn-thị Bạch-Mai —o0o— PHẦN X – ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN Các nhân vật quan trọng như vua Suddhodana[1], Uruvela Kassapa[2], vua Suppabuddha[3], vua Bimbisara[4], Ni sư … Read moreCuộc đời Đức Phật: 06. Đức Phật nhập Niết Bàn

Cuộc đời Đức Phật: 01. Từ khi đản sanh đến thành đạo

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI Theo bản hiệu-chính ngày 21/05/2005) Soạn giả: Minh-Thiện Trần-Hữu-Danh Với sự khuyến khích và giúp đỡ của hiền nội: Diệu-Xuân Nguyễn-thị Bạch-Mai —o0o— MỤC LỤC PHẦN 2 (Từ khi đản sanh đến khi thành đạo) Trang 1 – Mục lục Trang 2 – Đản sanh Trang 3 … Read moreCuộc đời Đức Phật: 01. Từ khi đản sanh đến thành đạo