[100 Câu hỏi Phật Pháp]

100. Tứ ma là gì?

Tháng Mười 11, 2014 | 0 Comments

Hỏi: Kính bạch thầy, con nghe nói người tu hành hay bị bốn thứ ma làm chướng ngại, nhưng con không hiểu bốn thứ ma đó là gì? Cúi xin [...]

098. Bát nạn là gì

Tháng Mười 11, 2014 | 0 Comments

Hỏi: Kính bạch thầy, con đọc trong kinh thấy nói Bát nạn, nhưng con không hiểu Bát nạn là gì? Xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con được rõ. [...]

097. Bát kỉnh pháp là gì?

Tháng Mười 11, 2014 | 0 Comments

Hỏi: Kính thưa thầy, con nghe nói bát kỉnh pháp mà con không hiểu bát kỉnh pháp là gì? Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con rõ. Đáp: Bát kỉnh [...]

095. Ý nghĩa lá cờ Phật giáo

Tháng Mười 11, 2014 | 0 Comments

Hỏi: Kính bạch thầy, có người hỏi con về ý nghĩa lá cờ Phật giáo. Họ hỏi tại sao có 5 màu khác nhau. Vậy 5 màu đó tượng trưng cho ý [...]

094. Tam đức là gì?

Tháng Mười 11, 2014 | 0 Comments

Hỏi: Kính bạch thầy, con có nghe băng giảng nói về tam đức: trí đức, đoạn đức và ân đức. Nhưng con không hiểu ý nghĩa về ba đức [...]

093. Tượng Phật có từ lúc nào?

Tháng Mười 11, 2014 | 0 Comments

Hỏi: Kính bạch thầy, con thường phát tâm hỷ cúng tượng Phật cho các chùa, nhưng thú thật, con chưa hiểu rõ lắm về nguyên nhân do đâu mà [...]

091. Cha ăn mặn con khát nước

Tháng Mười 11, 2014 | 0 Comments

Hỏi: Kính bạch thầy, con thường nghe người ta nói câu: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Con chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu nói [...]

089. Vấn đề ăn ngũ vị tân

Tháng Mười 11, 2014 | 0 Comments

Hỏi: Kính bạch thầy, con không hiểu lý do tại sao người Phật tử khi ăn chay không được ăn ngũ vị tân? Ăn ngũ vị tân có hại như thế [...]
1 2 3 9