Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 13. Ấn Quang Ðại Sư

p style=”text-align: justify;”>Ấn Quang Ðại Sư, húy Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm, người khoảng cuối Thanh sang kỷ nguyên Dân Quốc, con nhà họ Triệu ở Thiểm Tây. Thuở bé ngài học Nho, lớn lên lấy việc duy trì đạo Khổng làm trách nhiệm, nên theo thuyết của Hàn Dũ, Âu Dương Tu bài … Read moreChư Tổ Tịnh Độ Tông: 13. Ấn Quang Ðại Sư

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 12. Triệt Ngộ Ðại Sư

Tế Tỉnh Ðại Sư, tự Triệt Ngộ, hiệu Nạp Ðường, người đời Thanh, con nhà họ Mã ở huyện Phong Nhuận. Thuở bé ngài đã thông thuộc kinh sử. Sau khi xuất gia, lại đi tham học các nơi, rộng suốt cả hai tông: Tánh và Tướng. Chỗ tâm đắc nhất của ngài là chỉ … Read moreChư Tổ Tịnh Độ Tông: 12. Triệt Ngộ Ðại Sư

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 11. Thật Hiền Ðại Sư

Thật Hiền Ðại Sư, tự Tư Tề, hiệu Tỉnh Am, người đời Thanh, con nhà họ Thời ở Thường Thục. Từ thuở bé ngài không ăn cá thịt. Sau khi xuất gia, tham cứu câu “Niệm Phật Là Ai?” được tỏ ngộ, và nói: “Tôi đã tỉnh giấc mơ!” Kế tiếp, Ðại Sư đóng cửa … Read moreChư Tổ Tịnh Độ Tông: 11. Thật Hiền Ðại Sư

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 10. Hành Sách Ðại Sư

Hành Sách Ðại Sư, tự là Triệt Lưu, người đời nhà Thanh, con của Tưởng Toàn Xương, một bậc lão nho ở vùng Nghi Hưng, Cha ngài là bạn phương ngoại với Ðức Thanh Hòa thượng, tức Hám Sơn Ðại Sư. Niên hiệu Thiên Khải thứ sáu, sau khi Hám Sơn Ðại Sư thị tịch … Read moreChư Tổ Tịnh Độ Tông: 10. Hành Sách Ðại Sư

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 09. Ngẫu Ích Ðại Sư

Trí Húc Ðại Sư tự Ngẫu Ích, người đời Thanh, họ Chung, nhà ở Ngô Huyện. Thân phụ thọ trì chú Ðại Bi và Bạch Y, mộng thấy đức Quan Âm Ðại Sĩ trao cho một đứa bé trai mà sanh ra ngài. Thuở niên thiếu ngài học Nho, từng viết sách bác Phật. Sau … Read moreChư Tổ Tịnh Độ Tông: 09. Ngẫu Ích Ðại Sư

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 08. Liên Trì Ðại Sư

Châu Hoằng đại sư, tự Phật Huệ, hiệu Liên Trì, người đời Minh, con nhà họ Trầm, ở xứ Nhân Hòa tại Hàng Châu. Năm mười bảy tuổi ngài đã được bổ làm Giáo thọ, nổi tiếng là người học hạnh kiêm toàn. Láng giềng có bà lão, mỗi ngày niệm Phật vài ngàn câu … Read moreChư Tổ Tịnh Độ Tông: 08. Liên Trì Ðại Sư

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 07. Tỉnh Thường Ðại Sư

Tỉnh Thường đại sư, tự Thứu Vi, người đời Tống, con nhà họ Nhan ở Tiền Ðường. Khi lên bảy, ngài gặp duyên lành xuất gia và mới mười bảy tuổi đã thọ giới Cụ Túc. Trong niên hiệu Thuần Hóa, Ðại Sư đến trụ trì chùa Chiêu Khánh. Vì mến di phong của Lô … Read moreChư Tổ Tịnh Độ Tông: 07. Tỉnh Thường Ðại Sư

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 06. Diên Thọ Ðại Sư

Diên Thọ đại sư, tự Xung Huyền, người đời Tống, con của họ Vương ở Tiền Ðường. Lúc thiếu thời, ngài thích tụng kinh Pháp Hoa, cảm đến bầy dê quỳ mọp nghe kinh. Lớn lên, Xung Huyền được Văn Mục Vương tuyển dụng cho làm quan trông nom về thuế vụ. Nhiều lần ngài … Read moreChư Tổ Tịnh Độ Tông: 06. Diên Thọ Ðại Sư

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 05. Thiếu Khang Ðại Sư

Thiếu Khang đại sư họ Châu, người đời nhà Ðường, ở vùng núi Tiên Ðô xứ Tấn Vân. Từ buổi sơ sanh, ngài im lặng không nói. Năm bảy tuổi nhân lễ trai hội, ngài theo mẹ vào chùa lạy Phật. Bà chỉ tượng Phật hỏi đùa rằng: “Con có biết đó là ai chăng?” … Read moreChư Tổ Tịnh Độ Tông: 05. Thiếu Khang Ðại Sư

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 04. Pháp Chiếu Ðại Sư

Pháp Chiếu đại sư, chưa rõ là người bậc thế nào? Trong năm Ðại Lịch thứ hai đời nhà Ðường, hàng đạo tục mới được biết ngài ở chùa Vân Phong tại Hoành Châu, thường chuyên cần tu tập. Một buổi sáng, vào lúc thanh trai, ngài thấy trong bát cháo ở Tăng đường, hiện … Read moreChư Tổ Tịnh Độ Tông: 04. Pháp Chiếu Ðại Sư