Bắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 3 BẮC TÔNG PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN: CHƯƠNG 8 Ý NGHĨA CHÍNH TRỊ

BẮC TÔNG PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN Tác giả: Kimura Taiken Hán dịch: Thích Diễn Bồi Việt dịch: Thích Quảng Độ ———-O0O———- CHƯƠNG THỨ TÁM Ý NGHĨA CHÍNH TRỊ TIẾT THỨ NHẤT CĂN CỨ CHÍNH TRỊ QUAN CỦA PHẬT GIÁO Nếu nói trong Phật Giáo có Chính Trị Luận chắc không khỏi có người cho … Read moreBắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 3 BẮC TÔNG PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN: CHƯƠNG 8 Ý NGHĨA CHÍNH TRỊ

Bắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 3 BẮC TÔNG PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN: CHƯƠNG 7 HIỆN THỰC VÀ TỊNH ÐỘ

BẮC TÔNG PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN Tác giả: Kimura Taiken Hán dịch: Thích Diễn Bồi Việt dịch: Thích Quảng Độ ———-O0O———- CHƯƠNG THỨ BẢY HIỆN THỰC VÀ TỊNH ÐỘ TIẾT THỨ NHẤT HAI SỨ MỆNH LỚN CỦA PHẬT GIÁO Ðến đây, tôi thiết tưởng nên nói qua về sự điều hòa giữa cuộc sống … Read moreBắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 3 BẮC TÔNG PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN: CHƯƠNG 7 HIỆN THỰC VÀ TỊNH ÐỘ

Bắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 3 BẮC TÔNG PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN: CHƯƠNG 6 TỊNH ÐỘ QUAN NIỆM, TỊNH ÐỘ THỰC TẠI VÀ SINH THÀNH

BẮC TÔNG PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN Tác giả: Kimura Taiken Hán dịch: Thích Diễn Bồi Việt dịch: Thích Quảng Độ ———-O0O———- CHUƠNG THỨ SÁU TỊNH ÐỘ QUAN NIỆM, TỊNH ÐỘ THỰC TẠI VÀ SINH THÀNH TIẾT THỨ NHẤT THIỀN ÐỊNH VÀ TỊNH ĐỘ Lập trường căn bản của Phật Giáo Nguyên thủy, là do … Read moreBắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 3 BẮC TÔNG PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN: CHƯƠNG 6 TỊNH ÐỘ QUAN NIỆM, TỊNH ÐỘ THỰC TẠI VÀ SINH THÀNH

Bắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 3 BẮC TÔNG PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN: CHƯƠNG 5 SỰ TRIỂN KHAI CỦA TƯ TƯỞNG BẢN NGUYỆN VÀ Ý NGHĨA ÐẠO ÐỨC VĂN HÓA VÀ TÔN GIÁO CỦA NÓ

BẮC TÔNG PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN Tác giả: Kimura Taiken Hán dịch: Thích Diễn Bồi Việt dịch: Thích Quảng Độ ———-O0O———- CHƯƠNG THỨ NĂM SỰ TRIỂN KHAI CỦA TƯ TƯỞNG BẢN NGUYỆN VÀ Ý NGHĨA ÐẠO ÐỨC VĂN HÓA VÀ TÔN GIÁO CỦA NÓ TIẾT THỨ NHẤT LỜI MỞ ÐẦU Phật Giáo,nhất là Ðại … Read moreBắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 3 BẮC TÔNG PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN: CHƯƠNG 5 SỰ TRIỂN KHAI CỦA TƯ TƯỞNG BẢN NGUYỆN VÀ Ý NGHĨA ÐẠO ÐỨC VĂN HÓA VÀ TÔN GIÁO CỦA NÓ

Bắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 3 BẮC TÔNG PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN: CHƯƠNG 4 Ý NGHĨA CUỘC ÐỜI

BẮC TÔNG PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN Tác giả: Kimura Taiken Hán dịch: Thích Diễn Bồi Việt dịch: Thích Quảng Độ ———-O0O———- CHƯƠNG THỨ TƯ Ý NGHĨA CUỘC ÐỜI TIẾT THỨ NHẤT NHU CẦU XÁC LẬP NHÂN SINH QUAN Chúng ta từ đâu mà đến? Rồi từ đây, chúng ta sẽ đi đâu? Ðó là … Read moreBắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 3 BẮC TÔNG PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN: CHƯƠNG 4 Ý NGHĨA CUỘC ÐỜI

Bắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 3 BẮC TÔNG PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN: CHƯƠNG 3 CHỦ NGHĨA TỰ LỰC VÀ CHỦ NGHĨA THA LỰC

BẮC TÔNG PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN Tác giả: Kimura Taiken Hán dịch: Thích Diễn Bồi Việt dịch: Thích Quảng Độ ———-O0O———- CHƯƠNG THỨ BA CHỦ NGHĨA TỰ LỰC VÀ CHỦ NGHĨA THA LỰC TIẾT THỨ NHẤT TỰ LỰC VÀ THA LỰC CỦA NGOẠI GIÁO Sự an tâm lập mệnh của chúng ta là do … Read moreBắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 3 BẮC TÔNG PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN: CHƯƠNG 3 CHỦ NGHĨA TỰ LỰC VÀ CHỦ NGHĨA THA LỰC

Bắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 3 BẮC TÔNG PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN: CHƯƠNG 2 QUAN NIỆM VỀ NGHIỆP CỦA PHẬT GIÁO VỚI TỰ DO BÁO CHÍ

BẮC TÔNG PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN Tác giả: Kimura Taiken Hán dịch: Thích Diễn Bồi Việt dịch: Thích Quảng Độ ———-O0O———- CHƯƠNG THỨ HAI QUAN NIỆM VỀ NGHIỆP CỦA PHẬT GIÁO VỚI TỰ DO BÁO CHÍ TIẾT THỨ NHẤT PHẠM VI CỦA VẤN ĐỀ Trong khi trình bày tư tưởng của Phật giáo Nguyên … Read moreBắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 3 BẮC TÔNG PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN: CHƯƠNG 2 QUAN NIỆM VỀ NGHIỆP CỦA PHẬT GIÁO VỚI TỰ DO BÁO CHÍ

Bắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 3 BẮC TÔNG PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN: CHƯƠNG 1 Ý NGHĨA ĐẠO ĐỨC

BẮC TÔNG PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN Tác giả: Kimura Taiken Hán dịch: Thích Diễn Bồi Việt dịch: Thích Quảng Độ ———-O0O———- CHƯƠNG THỨ NHẤT Ý NGHĨA ĐẠO ĐỨC TIẾT THỨ NHẤT GỢI ĐỀ Điều mà tưởng không cần nói ai cũng biết rằng Phật giáo là một tôn giáo đậm màu luân lý. Luân … Read moreBắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 3 BẮC TÔNG PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN: CHƯƠNG 1 Ý NGHĨA ĐẠO ĐỨC

Bắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 2 LÝ LUẬN: CHƯƠNG 9 KINH PHÁP HOA: ĐẠI BIỂU CHO ĐẠO BỒ TÁT

BẮC TÔNG PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN Tác giả: Kimura Taiken Hán dịch: Thích Diễn Bồi Việt dịch: Thích Quảng Độ ———-O0O———- CHƯƠNG THỨ CHÍN KINH PHÁP HOA: ĐẠI BIỂU CHO ĐẠO BỒ TÁT Đặc chất chủ yếu của Bồ Tát gồm bốn điểm sau đây: 1)- Đứng trên lập trường chỉ dương giữa đạo … Read moreBắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 2 LÝ LUẬN: CHƯƠNG 9 KINH PHÁP HOA: ĐẠI BIỂU CHO ĐẠO BỒ TÁT

Bắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 2 LÝ LUẬN: CHƯƠNG 8 TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO VỚI VĂN HÓA SỬ

BẮC TÔNG PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN Tác giả: Kimura Taiken Hán dịch: Thích Diễn Bồi Việt dịch: Thích Quảng Độ ———-O0O———- CHƯƠNG THỨ TÁM TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO VỚI VĂN HÓA SỬ TIẾT THỨ NHẤT ĐỨC PHẬT VỚI TƯ TRÀO THỜI ĐẠI Trước hết hãy căn cứ vào sự thành lập và khai triển … Read moreBắc Tông Phật Giáo Tư Tưởng Luận – tập 2 LÝ LUẬN: CHƯƠNG 8 TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO VỚI VĂN HÓA SỬ