[Bộ Mật tông – tập 2]

Bộ Mật tông – Chuẩn Đề Biệt Pháp

Tháng Sáu 21, 2016 | 0 Comments

CHUẨN ĐỀ BIỆT PHÁP TỊNH PHÁP GIỚI ẤN:Trước hết lấy tay trái, ngón trỏ, ngón vô danh, ngón út, ba ngón để trong lòng bàn tay, lấy ngón [...]