Cẩm nang cư sĩ – Tâm Diệu

Cẩm nang cư sĩ – Chú thích

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay CẨM NANG CƯ SĨ Tâm Diệu Nhà Xuất Bản Phương Đông 2008 CHÚ THÍCH: [01] Hoà Thượng Thích Minh Châu, Kinh Phật Tự Thuyết – Kinh Tiểu Bộ Tập I, chương 1, Phẩm Bồ...

Đường lối thực hành Tham Tổ Sư Thiền

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay CẨM NANG CƯ SĨ Tâm Diệu Nhà Xuất Bản Phương Đông 2008 ĐƯỜNG LỐI THỰC HÀNH THAM TỒ SƯ THIỀN THÍCH DUY LỰC Tổ Sư Thiền này là do đường lối chánh thức của...

Thực tập Thiền Minh Sát

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay CẨM NANG CƯ SĨ Tâm Diệu Nhà Xuất Bản Phương Đông 2008 THỰC TẬP THIỀN MINH SÁT[22] Hòa thượng Mahasi Sayadaw Dịch Giả: Tỳ khưu Khánh Hỷ-Hiệu Đính: Tỳ khưu Kim Triệu (Bắt đầu...

Pháp thở đơn giản

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay CẨM NANG CƯ SĨ Tâm Diệu Nhà Xuất Bản Phương Đông 2008 PHÁP THỞ ĐƠN GIẢN Cư sĩ Nguyên Giác dịch từ nguyên tác Anh ngữ “A Simple Breathing Meditation” (Bắt đầu bản văn)...

Kinh Úc Già Trưởng Giả

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay CẨM NANG CƯ SĨ Tâm Diệu Nhà Xuất Bản Phương Đông 2008 KINH ÚC GIÀ TRƯỞNG GIẢ [40] Hán dịch: Tào Nguy, Pháp Sư Khương Tăng Khải Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích...

Kinh Ưu Bà Tắc

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay CẨM NANG CƯ SĨ Tâm Diệu Nhà Xuất Bản Phương Đông 2008 KINH ƯU-BÀ-TẮC [39] Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô...

Cẩm nang cư sĩ – Phụ lục: Kinh cầu an, cầu siêu

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay CẨM NANG CƯ SĨ Tâm Diệu Nhà Xuất Bản Phương Đông 2008 Phụ Lục: Kinh Cầu An Truyền Thống Nam Truyền Kinh Cầu An Truyền Thống Bắc Truyền Kinh Cầu Siêu Truyền Thống Nam...

Cẩm nang cư sĩ – Chương mười hai: Giới thiệu một số trung tâm tu học tại Việt Nam

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay CẨM NANG CƯ SĨ Tâm Diệu Nhà Xuất Bản Phương Đông 2008 CHƯƠNG 12 -  GIỚI THIỆU MỘT SỐ TRUNGTÂM TU HỌC TẠI VIỆT NAM Trong những năm gần đây, do chính sách hoà...