Kinh Pháp Cú Và Hiến Chương Unesco

Hoang Phong Biên soạn và chuyển ngữ
LỜI DI HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT
VÀ SỰ TỒN VONG CỦA GIÁO HUẤN PHẬT GIÁO
Nhà xuất bản Hồng Đức 2015

KINH PHÁP CÚ và HIẾN CHƯƠNG UNESCO

Trong một bài viết ngắn của Michel-Henri Dufour, một học giả người Pháp và cũng là một người tu tập theo Phật Giáo Theravada, ông đã nêu lên một sự tương đồng khá lý thú giữa ý nghĩa của câu mở đầu trong Hiến Chương của Tổ chức UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa của Liên Hiệp Quốc) với câu thứ nhất trong kinh Pháp Cú (Dhammapada) ghi lại những lời giảng huấn của Đức Phật:

Read moreKinh Pháp Cú Và Hiến Chương Unesco

Tu Tập Là Phải Bảo Toàn Đạo Pháp Thật Tinh Khiết

Hoang Phong Biên soạn và chuyển ngữ
LỜI DI HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT
VÀ SỰ TỒN VONG CỦA GIÁO HUẤN PHẬT GIÁO
Nhà xuất bản Hồng Đức 2015

TU TẬP LÀ PHẢI BẢO TOÀN ĐẠO PHÁP THẬT TINH KHIẾT

Muttodaya (Con tim giải thoát) là một quyển sách góp nhặt một số bài giảng ngắn của nhà sư Thái Lan Ajahn Mun (1870-1849). Quyển sách gồm tất cả 17 chương:

Phần 1: Tu tập là phải bảo toàn Đạo Pháp thật tinh khiết.

Phần 2: Nếu muốn bước theo các vết chân của Đức Phật thì trước hết phải tự mình luyện tập trước đã và sau đó thì mới có thể luyện tập cho kẻ khác.

Phần 3: Nguồn gốc mà mình được thừa hưởng sẽ là vốn liếng giúp mình tự luyện tập.

Read moreTu Tập Là Phải Bảo Toàn Đạo Pháp Thật Tinh Khiết

Nụ Cười Của Đức Phật

Hoang Phong Biên soạn và chuyển ngữ
LỜI DI HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT
VÀ SỰ TỒN VONG CỦA GIÁO HUẤN PHẬT GIÁO
Nhà xuất bản Hồng Đức 2015

NỤ CƯỜI CỦA ĐỨC PHẬT

Martin Evans

Lời giới thiệu của người dịch:

Cách nay vừa tròn một năm, một tập san Phật Giáo có tên là Regard Bouddhiste (Hướng Nhìn Phật Giáo) được ra đời tại Pháp. Chủ đề của số đầu tiên này (số 1, tháng 11 và 12, năm 2013) là Thiền Định, và người dịch cũng đã chuyển ngữ bài thứ nhất trong số báo này với tựa đề là “Nói chuyện thiền định, Nhưng quý vị có hiểu thiền định là gì không” của Philippe Cornu một trong số các học giả uyên bác nhất về Phật Giáo hiện nay của Pháp (độc giả có thể xem bài này trên Thư Viện Hoa Sen). Một tập san Phật Giáo ra đời trên một mảnh đất độc chiếm từ lâu đời bởi các tôn giáo hữu thần quả là một thử thách lớn lao. Bài dịch về thiền định trên đây cũng là một cách giới thiệu với các Phật tử Việt Nam ở Pháp để ủng hộ tập san non trẻ này.

Read moreNụ Cười Của Đức Phật

Chắp Tay Trong Cõi Vô Thường

Hoang Phong Biên soạn và chuyển ngữ
LỜI DI HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT
VÀ SỰ TỒN VONG CỦA GIÁO HUẤN PHẬT GIÁO
Nhà xuất bản Hồng Đức 2015

CHẮP TAY TRONG CÕI VÔ THƯỜNG

Nhón chân trong cõi hư vô,
Vời trông quê mẹ mấy bờ ruộng thưa?
Cúi nhìn ngọn cỏ đong đưa,
Chắp tay xin một hạt mưa giữa trời.

Lòng người xin được tựa vai,
Thì thầm khe khẻ một lời yêu thương.
Cùng đi trong cõi vô thường,
Nắm tay âm ấm ngón xương ngón gầy.

Read moreChắp Tay Trong Cõi Vô Thường

Hòa Đồng Tôn Giáo

Hoang Phong Biên soạn và chuyển ngữ
LỜI DI HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT
VÀ SỰ TỒN VONG CỦA GIÁO HUẤN PHẬT GIÁO
Nhà xuất bản Hồng Đức 2015

HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO
(Paix entre les religions)
Hòa Thượng Parawahera Chandaratana

Lời giới thiệu của người dịch

Hòa đồng tôn giáo chưa bao giờ trở thành một vấn đề được quan tâm như hiện nay. Dưới đây là một bài viết của một nhà sư Phật Giáo Tích Lan là Hòa Thượng Parawahera Chandaratana về vấn đề thật phức tạp này, và bài này đã được một số trang mạng đăng tải cách nay hơn một năm. Ông tu tập theo Phật Giáo Theravada và trụ trì một ngôi chùa do chính ông thành lập vào năm 1989 tại một vùng ngoại ô phía Bắc thành phố Paris. Ngày lễ khánh thành của ngôi chùa này đã được đại sứ Tích Lan tại Pháp đích thân tham dự, và cũng ở tại ngôi chùa này nhiều nhà sư Theravada nổi tiếng như Hòa thượng Walpola Rahula, Hòa thượng Hénépola Gunaratana, và một học giả Phật Giáo Theravada rất uyên bác là tiến sĩ Mohan Wijayaratna đã từng đến thuyết giảng và ngồi thiền với các phật tử trong vùng Paris.

Read moreHòa Đồng Tôn Giáo

Di Hài Còn Nguyên Vẹn Của Một Nhà Sư Tịch Diệt Cách Nay Hai Trăm Năm

Hoang Phong Biên soạn và chuyển ngữ
LỜI DI HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT
VÀ SỰ TỒN VONG CỦA GIÁO HUẤN PHẬT GIÁO
Nhà xuất bản Hồng Đức 2015

DI HÀI CÒN NGUYÊN VẸN CỦA MỘT NHÀ SƯ TỊCH DIỆT
CÁCH NAY HAI TRĂM NĂM

Di hài nguyên vẹn trong tư thế ngồi thiền của một nhà sư tịch diệt cách nay 200 năm vừa được tìm thấy ở Mông Cổ. Tờ báo Siberian Times bằng tiếng Anh của Nga phát hành ngày 02 tháng 2 năm 2015, đã đưa tin này trước nhất, và sau đó các hãng thông tấn, truyền hình và báo chí khắp nơi trên thế giới tiếp tục loan báo và đã gây ra một tiếng vang không nhỏ.

Read moreDi Hài Còn Nguyên Vẹn Của Một Nhà Sư Tịch Diệt Cách Nay Hai Trăm Năm

Câu chuyện về người nghèo khổ Sunita

Hoang Phong Biên soạn và chuyển ngữ
LỜI DI HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT
VÀ SỰ TỒN VONG CỦA GIÁO HUẤN PHẬT GIÁO
Nhà xuất bản Hồng Đức 2015

KINH SUNITA-SUTTA
(Câu chuyện về người nghèo khổ Sunita)

Bài kinh này được chọn trong bộ kinh Theragatha mà kinh sách Hán ngữ gọi là Trưởng Lão Tăng Kệ, thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka). Trong chữ Theragatha thì tiền ngữ thera có nghĩa là “người xưa” hay “người đi trước”, và hậu ngữ gatha có nghĩa là thi phú và nguyên chữ theragatha thì có nghĩa là “các bài thơ của người xưa”. Kinh sách Hán ngữ gọi là Trưởng Lão Tăng Kệ, nhưng thiển nghĩ cách dịch này không được sát nghĩa lắm. Chữ Khuddaka thì có nghĩa là [các bài kinh] nhỏ.

Read moreCâu chuyện về người nghèo khổ Sunita

Lời di huấn của Đức Phật và sự tồn vong của Giáo Huấn Phật Giáo

LỜI DI HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT
và sự tồn vong của Giáo Huấn Phật giáo
Hoang Phong

“Hãy nương tựa vào chính mình, tự xem mình là ngọn đuốc soi đường cho mình, là nơi an trú cho mình, mà không cần một nơi an trú nào khác cả”

(Kinh Đại-bát Niết-bàn tiếng Pa-li, Mahaparinibbana-sutta, DN 16, theo bản dịch tiếng Pháp của André Migot, 1957)

Read moreLời di huấn của Đức Phật và sự tồn vong của Giáo Huấn Phật Giáo