15. Thiền sư Liễu Quán, chùa Thiền Tôn – Huế

ĐỊNH NGHIỆP TRONG PHẬTGIÁO
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế
PL. 2544 – TL. 2000

THIỀN SƯ LIỄU QUÁN, CHÙA THIỀN TÔN – HUẾ

Nuớc ta từ sau ngày Doãn Quốc Công Nguyễn Hoàng (1558 – 1613) vào trấn thủ đất Thuận Quảng, dần dần biến thành một vùng cai trị riêng cắt đứt liên hệ với vua Lê ở miền Bắc, lấy sông Danh làm ranh giới chia cắt Việt Nam thành hai mà sử gọi là Đàng Trong và Đàng Ngoài.

Tuy nhiên, chế độ cầm quyền dù có khác nhau mà lòng dân vẫn là một. Dân Đàng Trong hay dân Đàng ngoài vẫn coi nước Việt Nam là một, phong tục tập quán, văn hóa, tín ngưỡng vẫn giống nhau. Dân Đàng Ngoài tin Phật giáo, dân Đàng Trong cũng tin Phật giáo, mặc dù Phật giáo lúc này đã suy vi rất nhiều so với Phật giáo thời Lý Trần. Song do có lòng tin đó, mà Đàng Trong hay Đàng Ngoài vẫn có các vị Thiền sư kể cả các vị Thiền sư Trung Quốc qua tiếp tục truyền bá đạo Thiền thuộc phái Lâm Tế và Tào Động.

Read more15. Thiền sư Liễu Quán, chùa Thiền Tôn – Huế

14. Chuyện số mệnh

ĐỊNH NGHIỆP TRONG PHẬTGIÁO
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế
PL. 2544 – TL. 2000

CHUYỆN SỐ MỆNH
(Một câu chuyện lý thú ngộ nghĩnh)

GIỚI THIỆU CHUYỆN

Sáng nay một đạo hữu đem sách này trao tôi, nhờ đọc xem có tham phù Phật pháp không. Sau khi đọc hết tôi nhận thấy trừ vài chi tiết, phần chủ yếu của sách chẳng có chi trái nghịch Phật pháp, theo những nhận định dưới đây:

1. Sách đi từ thuyết Số mệnh an bài, bất khả di dịch và vô căn cứ, đưa dần đến thuyết Nghiệp báo phát xuất từ vọng tâm chúng sanh và có thể cải biến. (Tất cả các pháp chỉ do vọng niệm mà có sai biệt, nếu rời vọng niệm đi thì không có tất cả cảnh giới – Luận Khởi Tín). Nếu do thuyết số mệnh người ta thường yên trí rằng giàu hay nghèo, sang hay hèn, sướng hay khổ, thông hay dốt, thọ hay yểu đều do số định, thì với thuyết Nghiệp báo cũng cho người ta sự yên trí tương tự: khi gặp lành người ta liền bảo tại trước kia đã ở hiền, khi gặp dữ người ta liền bảo vì kiếp xưa đã vụng đường tu.

Read more14. Chuyện số mệnh

13. Ngài Huyền Trang

ĐỊNH NGHIỆP TRONG PHẬTGIÁO
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế
PL. 2544 – TL. 2000

NGÀI HUYỀN TRANG

Ngài Huyền Trang theo truyện Tây Du không gọi là Huyền Trang mà kêu là Tam tạng thỉnh kinh hay Đường Tăng. Trong sách nói đủ là Tam tạng Pháp sư Huyền Trang.

Đường Tăng tức là một vị Tăng đời Đường. Đời nhà Đường thì có nhiều vị Tăng đi cầu kinh nhưng chỉ có ngài là đặc biệt nhất, nổi nhất, cho nên nhiều khi họ nói Đường Tăng đó là chỉ cho ngài Huyền Trang. Còn Tam tạng Pháp sư là gồm Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng. Vì ngài là vị thông hiểu cả Tang tạng kinh, Luật, Luận nên gọi là Tam tạng Pháp sư.

Read more13. Ngài Huyền Trang

12. Gặp gỡ tuổi trẻ

ĐỊNH NGHIỆP TRONG PHẬTGIÁO
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế
PL. 2544 – TL. 2000

GẶP GỠ TUỔI TRẺ

Hôm nay các bạn đến chùa. Chùa đối với Việt Nam chúng ta là một danh từ rất quen thuộc. Từ “Chùa” thường ghép với một từ đơn là “chiền”. Từ kép gọi là “Chùa chiền”. Cả hai từ này rất quen thuộc, bởi hiện tại trên đất nước chúng ta làng nào cũng có chùa. Ở Bắc, Trung, Nam đều có hết. Và chùa như là một bộ phận không thể thiếu của dân tộc Việt Nam. Như nhà thơ Huyền Không đã nói:

Read more12. Gặp gỡ tuổi trẻ

11. Vô thường

ĐỊNH NGHIỆP TRONG PHẬTGIÁO
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế
PL. 2544 – TL. 2000

VÔ THƯỜNG

Người đời khi đã phát nguyện quy y Tam Bảo là họ đã an trú trong ngôi nhà Như Lai, vì đó là ngôi nhà an vui vĩnh viễn nhất. Chánh pháp Như Lai là hào quang chân lý, giúp cho chúng sanh phân định được đâu là tính chất mê muội, luân hồi và đâu là giác ngộ, giải thoát. Chánh pháp Như Lai còn soi sáng cho chúng sanh phá tan màn vô minh điên đảo để dứt trừ mọi sai lầm đau khổ. Cho nên trong kinh Pháp Cú có dạy:

Read more11. Vô thường

10. An Tâm

ĐỊNH NGHIỆP TRONG PHẬTGIÁO
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế
PL. 2544 – TL. 2000

AN TÂM

Hàng năm khi những ngày đông ảm đạm giá rét trôi qua, bầu trời lại được sưởi ấm và trên những cành cây trụi lá đã nẩy lộc đơm hoa, lòng người theo đó cũng hớn hở đón xuân với bao niềm ước vọng. Trong khung cảnh Minh niên đầy hân hoan, lòng người con Phật lại thành kính hướng về Tam Bảo để cầu nguyện.

Read more10. An Tâm

09. Đạo lý luân hồi

ĐỊNH NGHIỆP TRONG PHẬTGIÁO
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế
PL. 2544 – TL. 2000

ĐẠO LÝ LUÂN HỒI
(Lược dịch Kinh Kiến Chánh)

Một hôm Phật ở tại Tinh xá Kỳ Hoàn nơi thành La Duyệt Kỳ. Trong lúc gần ngọ, Ngài cùng năm trăm vị Tỷ-kheo, một ngàn vị Bồ-tát và Ưu- bà-tắc, bưng đồ cúng dường đi ra ngoài thành La Duyệt Kỳ, bỗng gặp cây đại thọ tên là Cau Hương, cánh lá xum xuê, cây to gốc lớn, hoa trái tươi tốt đỏ hồng, chứa chất một mùi vị thơm ngọt dưới gốc cây bằng phẳng. Phật muốn dừng lại đây lót lá mà ngồi. Hàng đệ tử tùy tùng vâng theo ý Phật, sửa chỗ cho Phật ngồi, rồi ai nấy cũng đều ngồi quanh Ngài.

Read more09. Đạo lý luân hồi

08. Gia chủ hỏi Pháp

ĐỊNH NGHIỆP TRONG PHẬTGIÁO
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế
PL. 2544 – TL. 2000

GIA CHỦ HỎI PHÁP

Phật tử nghiên cứu và học hỏi giáo lý của đức Phật là cốt tìm một phương pháp giải thoát và an lạc cho chính mình. Cũng như ngày xưa, khi đức Phật còn tại thế, các vị cư sĩ cũng đi đến với Ngài là để cầu sự chỉ giáo của Ngài, hầu mong đem lại cho họ một cuộc sống hạnh phúc an vui.

Kinh Tăng Chi Bộ tập IIIA ghi lại rằng:

“Một hôm, một vị cư sĩ tại gia đệ tử của Ngài tên là Dìghajamnu (Đầu gối dài) đi đến Ngài, đảnh lễ và bạch rằng:

Read more08. Gia chủ hỏi Pháp

07. Thái độ cần có khi đọc kinh Phật

ĐỊNH NGHIỆP TRONG PHẬTGIÁO
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế
PL. 2544 – TL. 2000

THÁI ĐỘ CẦN CÓ KHI ĐỌC KINH PHẬT

Sự phân chia bộ phái Đại Tiểu thừa nếu có lợi về mặt phát huy đạo lý đến chỗ có hệ thống tinh vi thì cũng đã gây ra không ít sự câu nệ sai lầm làm trở ngại, thiệt thòi cho một số người tham học toàn bộ kinh giáo Phật đà. Thật vậy, có những người chỉ quan tâm đọc kinh này mà lơ là với kinh kia vì cho là Tiểu thừa, hay có người chỉ quan tâm đọc kinh kia mà hờ hững với kinh này vì cho là Đại thừa.

Read more07. Thái độ cần có khi đọc kinh Phật

06. Quá trình hình thành đại tạng kinh Hán văn

ĐỊNH NGHIỆP TRONG PHẬTGIÁO
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế
PL. 2544 – TL. 2000

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẠI TẠNG KINH HÁN VĂN

Kinh Phật đầu tiên được dịch từ Phạn văn sang Hán văn là kinh Tứ Thập Nhị Chương do hai cao tăng Ca-diếp-ma-đằng và Trúc-pháp-lan, người Tây Vực (vùng Trung Á ở phía Tây Trung Hoa) dịch vào năm 76 Tây lịch. Hay nói cách chính xác hơn là các kinh A-hàm Chánh Hạnh, Đại thừa Phương đẳng, Yếu Tuệ, An ban Thủ Ý, Thiền Hành Pháp Tưởng v.v… do cao tăng An Thế Cao dịch vào những năm 147 – 167 Tây lịch.

Read more06. Quá trình hình thành đại tạng kinh Hán văn