Phật học quần nghi: phụ lục 2

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ —————————————————- BỐN BÀI THƠ CỦA THIỀN SƯ TÔNG BỒN BÀI 1 : Sơn cư cổ cảnh cửu mai trần Kim nhật trùng ma khí tượng tân Ngân cấu tịnh … Read morePhật học quần nghi: phụ lục 2

Phật học quần nghi: phụ lục 1

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ —————————————————- HỌC PHẬT BẰNG CÁCH NÀO? Hỏi học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian môn học nào cũng có phương … Read morePhật học quần nghi: phụ lục 1

Phật học quần nghi: câu 75 – quan điểm của Phật giáo với ngày tận thế

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ —————————————————- 75 – QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI NGÀY “TẬN THẾ” Ngày tận thế là một khái niệm của Cơ-đốc-giáo, nhưng đó cũng là một sự thật. … Read morePhật học quần nghi: câu 75 – quan điểm của Phật giáo với ngày tận thế

Phật học quần nghi: câu 74 – thánh ngôn lượng mà Phật nói có chịu được khảo nghiệm không

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ —————————————————- 74 – “THÁNH NGÔN LƯỢNG” MÀ PHẬT NÓI CÓ CHỊU ĐƯỢC KHẢO NGHIỆM KHÔNG ? Căn cứ lý luận của Phật pháp là dùng ba tiêu chuẩn để … Read morePhật học quần nghi: câu 74 – thánh ngôn lượng mà Phật nói có chịu được khảo nghiệm không

Phật học quần nghi: câu 73 – thế giới quan Phật giáo có hợp với khoa học hiện đại không

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ —————————————————- 73 – THẾ GIỚI QUAN PHẬT GIÁO CÓ HỢP VỚI KHOA HỌC HIỆN ĐẠI KHÔNG ? Nói chung các bộ kinh A Hàm thuộc Phật giáo nguyên thủy … Read morePhật học quần nghi: câu 73 – thế giới quan Phật giáo có hợp với khoa học hiện đại không

Phật học quần nghi: câu 72 – quan niệm về sinh mạng con người của Đạo Phật có hợp với khoa học

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ —————————————————- 72 – QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO VỀ SINH MẠNG CON NGƯỜI CÓ HỢP VỚI KHOA HỌC HAY KHÔNG ? Phật giáo trước nay vẫn cho rằng, con … Read morePhật học quần nghi: câu 72 – quan niệm về sinh mạng con người của Đạo Phật có hợp với khoa học

Phật học quần nghi: câu 71 – có nên dùng khoa học để giải thích Phật Pháp

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ —————————————————- 71 – CÓ NÊN DÙNG QUAN ĐIỂM KHOA HỌC ĐỂ GIẢI THÍCH PHẬT PHÁP HAY KHÔNG ? Cái gọi là khoa học tức là dùng phương pháp suy … Read morePhật học quần nghi: câu 71 – có nên dùng khoa học để giải thích Phật Pháp

Phật học quần nghi: câu 70 – Có thể dùng những hiện tượng vật lý để giải thích những hiện tượng thần bí được không

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ —————————————————- 70. CÓ THỂ DÙNG NHỮNG HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ ĐỂ GIẢI THÍCH NHỮNG HIỆN TƯỢNG THẦN BÍ ĐƯỢC KHÔNG ? Cái gọi là hiện tượng vật lý là … Read morePhật học quần nghi: câu 70 – Có thể dùng những hiện tượng vật lý để giải thích những hiện tượng thần bí được không

Phật học quần nghi: câu 69 – Quan điểm của Phật giáo với các hiện tượng thần bí

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ —————————————————- 69. QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CÁC HIỆN TƯỢNG THẦN BÍ NHƯ THẾ NÀO ? Không phải chỉ có tôn giáo mới có hiện tượng thần … Read morePhật học quần nghi: câu 69 – Quan điểm của Phật giáo với các hiện tượng thần bí

Phật học quần nghi: câu 68 – Phật giáo và nữ giới

Phật Học Quần Nghi (Giải thích những nghi vấn trong Phật học) Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học dịch Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Nguồn http://www.tangthuphathoc.com/ —————————————————- 68. QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI ĐỊA VỊ NỮ GIỚI NHƯ THẾ NÀO ? Phật giáo gọi nữ giới là ni chúng. Tỉ dụ về địa … Read morePhật học quần nghi: câu 68 – Phật giáo và nữ giới