[Phật học tinh hoa]

PHẬT HOC TINH HOA: Kết luận

Tháng Tư 14, 2011 | 0 Comments

Phật Học Tinh Hoa Một Tổng Hợp Ðạo Lý  Hòa Thượng Thích Đức Nhuận Vạn Hạnh, Saigon Việt Nam  xuất bản lần đầu năm 1961, Viện [...]

PHẬT HỌC TINH HOA – KHAI NGUỒN

Tháng Tư 14, 2011 | 0 Comments

Phật Học Tinh Hoa Một Tổng Hợp Ðạo Lý Hòa Thượng Thích Đức Nhuận Vạn Hạnh, Saigon Việt Nam  xuất bản lần đầu năm 1961, Viện Triết [...]