Lịch sử Phật giáo Tây tạng -Chương 7 Chế độ và sự quan hệ giữa chính trị – tôn giáo

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
Pháp sư Thánh Nghiêm
Việt dịch: Thích Tâm Trí

CHƯƠNG VII. CHẾ ĐỘ VÀ SỰ QUAN HỆ GIỮA CHÍNH TRỊ-TÔN GIÁO.

Tiết 1
Sự Khởi Đầu Và Sự Chấm Dứt
Thể Chế Chính-Giáo Hợp Nhất.

Các vua nhà Nguyên với Lạt Ma giáo.

Nhà Nguyên khởi nghiệp ở vùng sa mạc phía bắc Trung Hoa. Đây là triều đại cường thịnh bật nhất về vũ lực của Trung Quốc. Nhưng lại có chính sách rất mềm mỏng đối với Tây Tạng. Chính sách nầy có từ thời Thái tổ Thành Cát Tư Hãn, vì muốn biểu thị sự kính trọng đối với Lạt-ma giáo, đến thời Thế Tổ Hốt Tất Liệt, Lạt-ma giáo được người Tây Tạng truyền bá khắp các xứ Mông-Cổ. Điều này về mặt chính trị chỉ là một phuơng pháp, nhưng mặt tố chất thì Mật giáo Tây Tạng có hàm tố chất của Bổng giáo nên dễ tương thông về khí chất, do vậy nên các lãnh tụ Mông Cổ mới chọn Phật giáo làm tín ngưỡng chính của họ.

Read moreLịch sử Phật giáo Tây tạng -Chương 7 Chế độ và sự quan hệ giữa chính trị – tôn giáo

Lịch sử Phật giáo Tây tạng – Chương 6 Nét Đặc Sắc Của Phật Giáo Tây Tạng

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
Pháp sư Thánh Nghiêm
Việt dịch: Thích Tâm Trí

CHƯƠNG VI. Nét Đặc Sắc Của Phật Giáo Tây Tạng

Tiết 1
Lạt Ma Giáo

Ngữ ý của hai chữ Lạt-ma. Phật giáo Tây Tạng tục xưng là Lạt-ma giáo (Lamaism), trong đó hàm ý rằng Phật giáo Tây Tạng không giống Phật giáo tại các nơi khác. Về nguyên tắc mà nói, thì Phật giáo Tây Tạng thuộc thời Vãn kỳ của Phật giáo đại thừa tại Ấn Độ. Có một chi phái Đại thừa của thời kỳ nầy được “di thực” đến Tây Tạng và rất thành công, trong khi đại thừa Phật giáo ở Ấn Độ sắp bị diệt vong. Do đó, Phật giáo Tây Tạng là người kế thừa manh mối của đại thừa Phật giáo Ấn Độ trong thời kỳ nầy, và phát triển một cách độc lập tại Tây Tạng. Nói đến hai chữ phát triển, không có nghĩa là Phật giáo Tây Tạng có những yếu tố hoàn toàn thuần tuý đến từ Ấn Độ.

Read moreLịch sử Phật giáo Tây tạng – Chương 6 Nét Đặc Sắc Của Phật Giáo Tây Tạng

Lịch sử Phật giáo Tây tạng – Chương 5 Văn vật Phật giáo Tây Tạng

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
Pháp sư Thánh Nghiêm
Việt dịch: Thích Tâm Trí

CHƯƠNG V. VĂN VẬT PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

TIẾT I
TÂY TẠNG ĐẠI TẠNG KINH

Mục Lục Tạng Kinh. “Tây Tạng Văn Đại Tạng Kinh” tuy đã được hoàn thành vào nhưng năm đầu triều nhà Nguyên, nhưng được khởi sự phiên dịch từ đời nhà Đường. Những kinh luận được dịch ở thời kỳ đầu đều được chép vào “Bàng Đường Mục Lục” (Hphan-thanh dkar-Chag). Đây là “Đệ nhất bộ kinh lục” của Tây Tạng. Đó là căn cứ vào thuyết nói rằng ở thời đại của Tạng vương Mâu Đề Tán phổ (Ma-tig-btsan-pa) vào cuối thế kỷ thứ tám Tây lịch do các vị dịch sư như: Ca-Bạch Phổ Tử kết (ka-ba-dpal-brtsegs) phiên dịch,

Read moreLịch sử Phật giáo Tây tạng – Chương 5 Văn vật Phật giáo Tây Tạng

Lịch sử Phật giáo Tây tạng – Chương 4 Tông Khách Ba Và Tư Tưởng Phật Học

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
Pháp sư Thánh Nghiêm
Việt dịch: Thích Tâm Trí

CHƯƠNG IV. Tông Khách Ba Và Tư Tưởng Phật Học

Tiết 1
Bình sinh của Tông Khách Ba

Niên đại về Tông Khách Ba từ lúc chào đời đến khi tìm sư học đạo cũng có nhiều thuyết. Có thuyết nói ông sinh vào năm Vĩnh Lạc thứ mười lăm (1417), đời Minh Thánh Tổ. Thuyết khác thì nói đó là năm Tông Khách Ba (Tson – Kha-pa) viên tịch. Thuyết khác lại nói, ông sinh vào đời vua Nguyên Thuận Đế năm Chí Chính thứ mười bảy (1357), và tịch năm Vĩnh Lạc thứ mười bảy (1419). Có thuyết cho là ông sinh năm Chí Chính thứ mười ba (1353). Tóm lại, ông là vị Đại sư hoạt động Phật sự ở vào niên đại Vĩnh Lạc nhà Minh.

Read moreLịch sử Phật giáo Tây tạng – Chương 4 Tông Khách Ba Và Tư Tưởng Phật Học

Lịch sử Phật giáo Tây tạng – Chương 3 Phật giáo Tây Tạng thời hậu truyền

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
Pháp sư Thánh Nghiêm
Việt dịch: Thích Tâm Trí

CHƯƠNG III. PHẬT GIÁO TÂY TẠNG THỜI HẬU TRUYỀN.

TIẾT I
PHẬT GIÁO PHỤC HƯNG

Trước khi phục hưng, cuối chương trước có đề cập đến tình hình Tây Tạng sau khi vua Lãng Đạt Ma bị sát hại, và toàn cảnh Tây Tạng bị rơi vào thời hắc ám ước khoảng một trăm năm. Lại theo “Nghiên Cứu Biên Cương Chính Giáo” của Hoàng Phấn Sinh, (trang 75) thì: “Sau khi vua Lãng Đạt Ma bị sát hại, những đại thần thuộc phái phản đối Phật giáo lập người con đích của Lãng Đạt Ma là Mẫu Kiên lên ngôi (tương truyền Mẫu Kiên là đứa trẻ con nhà nghèo được Đại Phi mua về), trong khi phái tin Phật thì lập người con thứ của Lãng Đạt Ma là Lãng Đức

Read moreLịch sử Phật giáo Tây tạng – Chương 3 Phật giáo Tây Tạng thời hậu truyền

Lịch sử Phật giáo Tây tạng – Chương 2 Phật giáo thười tiền truyền

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
Pháp sư Thánh Nghiêm
Việt dịch: Thích Tâm Trí

CHƯƠNG II. PHẬT GIÁO THỜI TIỀN TRUYỀN

TIẾT I
Phật Giáo Tây Tạng – Sự Hiện Diện Sớm Nhất

Phật Học Ấn Độ Thời Vãn Kỳ.

Lịch sử Phật giáo Tây Tạng được phân định rất rõ, và được các nhà viết sử đồng ý lấy Pháp nạn do Tạng vương Lãng Đạt Ma gây ra làm giới tuyến; Phật giáo trước Pháp nạn gọi là Phật giáo Tiền truyền và sau Pháp nạn gọi là Phật giáo Hậu truyền.

Read moreLịch sử Phật giáo Tây tạng – Chương 2 Phật giáo thười tiền truyền

Lịch sử Phật giáo Tây tạng – Chương 1 Lịch Sử Và Hoàn Cảnh Tây Tạng

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
Pháp sư Thánh Nghiêm
Việt dịch: Thích Tâm Trí

CHƯƠNG I. Lịch Sử Và Hoàn Cảnh Tây Tạng

TIẾT 1
Lịch Sử Tây-Tạng.

Không rõ sử cổ đại của dân tộc Tây Tạng như thế nào, nay chỉ dựa vào những ghi chép trong cổ sử Trung Quốc để có được những hiểu biết về dân tộc Tây Tạng.

Read moreLịch sử Phật giáo Tây tạng – Chương 1 Lịch Sử Và Hoàn Cảnh Tây Tạng

Lịch sử Phật giáo Tây tạng – Lời người dịch

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
Pháp sư Thánh Nghiêm
Việt dịch: Thích Tâm Trí

LỜI NGƯỜI DỊCH

Ngày xưa khi còn là chú điệu, thỉnh thoảng đâu đó tôi có nghe người lớn nói về Tây Tạng, coi Tây Tạng như một nơi đầy những chuyện thần kỳ, huyền bí. Nào là ở Tây Tạng có “Phật sống”, có những “cậu bé” vừa tròn ba, bốn tuổi đã tự biết và nói trúng những gì thuộc về kiếp trước của mình.

Read moreLịch sử Phật giáo Tây tạng – Lời người dịch