MẤY ĐIỆU SEN THANH (p4/4)- HT THÍCH THIỀN TÂM dịch

MẤY ĐIỆU SEN THANH Bành Tế Thanh Dịch Việt: HT. Thích Thiền Tâm Phần 1 PHƯƠNG HẢI SANH Đồng tử Phương Hải Sanh là con của cư sĩ Phương Dưỡng Thu ở Hương Cảng. Dưỡng Thu ưa làm việc phước thiện, sau tuổi trung niên lại chuyên tâm hướng về Tịnh độ. Hải Sanh mới … Read moreMẤY ĐIỆU SEN THANH (p4/4)- HT THÍCH THIỀN TÂM dịch

MẤY ĐIỆU SEN THANH (p3/4)- HT THÍCH THIỀN TÂM dịch

MẤY ĐIỆU SEN THANH Bành Tế Thanh Dịch Việt: HT. Thích Thiền Tâm Phần 3 MÃ VINH TỔ Cư sĩ Mã Vinh Tổ, tự Trử Lương, quê ở Tú Thủy tỉnh Triết Giang. Lúc bé ông tỏ ra có văn tài, lên mười lăm tuổi được bổ vào hàng chư sanh. Cha mẹ mất sớm, … Read moreMẤY ĐIỆU SEN THANH (p3/4)- HT THÍCH THIỀN TÂM dịch

MẤY ĐIỆU SEN THANH (p2/4)- HT THÍCH THIỀN TÂM dịch

MẤY ĐIỆU SEN THANH Bành Tế Thanh Dịch Việt: HT. Thích Thiền Tâm Phần 1 VƯƠNG CỔ Cư sĩ Vương Cổ, tự Mẫn Trọng, người đời Tống, ở Đông Đô, nguyên là tằng tôn của quan Tướng quốc Vương Văn Đáng. Gia tộc bảy đời đã giữ giới bất sát, đến phiên cư sĩ lại … Read moreMẤY ĐIỆU SEN THANH (p2/4)- HT THÍCH THIỀN TÂM dịch

MẤY ĐIỆU SEN THANH (p1/4)- HT THÍCH THIỀN TÂM dịch

MẤY ĐIỆU SEN THANH Bành Tế Thanh Dịch Việt: HT. Thích Thiền Tâm Phần 1 Lời Ðầu Quyển này bút giả tuyển dịch từ nguyên bản Tịnh Ðộ Thánh Hiền Lục của Phật giáo Trung Hoa. Bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục do cư sĩ Bành Tế Thanh cùng cháu là Hy Tốc, người đời … Read moreMẤY ĐIỆU SEN THANH (p1/4)- HT THÍCH THIỀN TÂM dịch