Phụ chú – Pháp ngữ Thiền sư Hư Vân

PHÁP NGỮ CỦA THIỀN SƯ HƯ VÂN Tỳ kheo Thích Hằng Đạt dịch Phụ chú 1/ Đại lão HT. Hư Vân tiếp nối mạch nguồn năm phái Thiền Vào mùa hè năm giáp tuất, có các trưởng lão và cư sĩ từ núi Quy Sơn đến gặp Ngài ở tại chùa Nam Hoa, như trưởng … Read morePhụ chú – Pháp ngữ Thiền sư Hư Vân

XXVIII. Bài ca đi, đứng, nằm, ngồi

PHÁP NGỮ CỦA THIỀN SƯ HƯ VÂN Tỳ kheo Thích Hằng Đạt dịch XXVIII. Bài ca đi, đứng, nằm, ngồi Đi trên núi Đạp nát đảnh đầu mây. Hồi quang phản chiếu, Đại địa chẳng có tấc bụi. Đứng trên núi, Cắt đoạn đường sanh tử. Trợn mắt mà nhìn, Ngàn thánh chẳng thèm ngó. … Read moreXXVIII. Bài ca đi, đứng, nằm, ngồi

XXVII. Mười hai bài kệ tham thiền

PHÁP NGỮ CỦA THIỀN SƯ HƯ VÂN Tỳ kheo Thích Hằng Đạt dịch XXVII. Mười hai bài kệ tham thiền “Tham thiền chẳng huyền bí “Tham thiền không học vấn Thể hội tận căn nguyên Học vấn tăng thấy nghe Ngoài tâm chẳng có pháp Ảnh hưởng không kham truyền Sao bảo trời ngoài trời”. … Read moreXXVII. Mười hai bài kệ tham thiền

XXVI. Biểu tướng của Tăng Đồ trong đời mạt pháp

PHÁP NGỮ CỦA THIỀN SƯ HƯ VÂN Tỳ kheo Thích Hằng Đạt dịch XXVI. Biểu tướng của Tăng Đồ trong đời mạt pháp Người thế tục có câu: – Tú tài là tội nhân của Khổng Tử. Tăng sĩ là tội nhân của Phật đà. Lời của người xưa thật rất thâm thúy. Làm mất … Read moreXXVI. Biểu tướng của Tăng Đồ trong đời mạt pháp

XXV. Phương tiện khai thị thuyết pháp vào ngày 19-10-1958

PHÁP NGỮ CỦA THIỀN SƯ HƯ VÂN Tỳ kheo Thích Hằng Đạt dịch XXV. Phương tiện khai thị thuyết pháp vào ngày 19-10-1958 Cổ nhân bảo: – Chớ đến những nơi chợ búa lợi danh. Ngủ trong núi cũng là vi diệu. Người trên thế gian luôn bị danh lợi ràng buộc, triền phược tầng … Read moreXXV. Phương tiện khai thị thuyết pháp vào ngày 19-10-1958

XXIV. Thiền tông cùng Tịnh Độ tông

PHÁP NGỮ CỦA THIỀN SƯ HƯ VÂN Tỳ kheo Thích Hằng Đạt dịch XXIV. Thiền tông cùng Tịnh Độ tông (Vào năm 1955, cư sĩ Lương Hàn Chiêu vào núi, cung thỉnh Ngài giải thích nguyên nhân phát khởi sự tranh luận giữa Thiền Tông và Tịnh Độ tông. Dưới đây là lời giải thích … Read moreXXIV. Thiền tông cùng Tịnh Độ tông

XXIII. Khai thị trong kỳ truyền giới, núi Vân Cư, tháng 10-1955

PHÁP NGỮ CỦA THIỀN SƯ HƯ VÂN Tỳ kheo Thích Hằng Đạt dịch XXIII. Khai thị trong kỳ truyền giới, núi Vân Cư, tháng 10-1955 1/ Duyên khởi của kỳ truyền giới Lần này, núi chúng ta làm kinh động các tỉnh các xứ cùng quý Phật tử khắp nơi. Mọi người đều không quản … Read moreXXIII. Khai thị trong kỳ truyền giới, núi Vân Cư, tháng 10-1955

XXII. Phương tiện khai thị tại núi Vân Cư, năm 1955

PHÁP NGỮ CỦA THIỀN SƯ HƯ VÂN Tỳ kheo Thích Hằng Đạt dịch XXII. Phương tiện khai thị tại núi Vân Cư, năm 1955 1/ Ngày mười một tháng ba. Thích Ca Như Lai thuyết pháp trong bốn mươi chín năm, đàm kinh hơn ba trăm hội, quy nhiếp tại ba tạng, mười hai bộ. … Read moreXXII. Phương tiện khai thị tại núi Vân Cư, năm 1955

XXI. Thiền thất khai thị lần thứ hai

PHÁP NGỮ CỦA THIỀN SƯ HƯ VÂN Tỳ kheo Thích Hằng Đạt dịch XXI. Thiền thất khai thị lần thứ hai 1/ Ngày thứ nhất, (29/2). Hư Vân tôi đến chùa này chỉ làm rộn thêm thôi. May nhờ quý hòa thượng cùng quý vị ban thủ ân cần ưu đãi; tôi thật rất tri … Read moreXXI. Thiền thất khai thị lần thứ hai

XX. Thiền thất khai thị lần thứ nhất tại chùa Ngọc Phật, thành phố Thượng Hải, năm 1953

PHÁP NGỮ CỦA THIỀN SƯ HƯ VÂN Tỳ kheo Thích Hằng Đạt dịch XX. Thiền thất khai thị lần thứ nhất tại chùa Ngọc Phật, thành phố Thượng Hải, năm 1953 1/ Ngày thứ nhất (22/2) Đại hòa thượng Vi Phảng thật rất từ bi. Chư vị ban thủ cũng có tâm tha thiết muốn … Read moreXX. Thiền thất khai thị lần thứ nhất tại chùa Ngọc Phật, thành phố Thượng Hải, năm 1953