Phật giáo chính tín

Phật giáo chính tín – Phụ chú

PHẬT GIÁO CHÍNH TÍN Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam dịch PHỤ CHÚ CUỐN : "PHẬT GIÁO CHÍNH TÍN" 1. Tăng Nhất A Hàm, quyển 6 - Phẩm lợi dưỡng, viết : "Có...

Phật giáo chính tín – 70. Phật Giáo Có Một Tổ Chức Hành Chính Thống Nhất?

PHẬT GIÁO CHÍNH TÍN Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam dịch 70. PHẬT GIÁO CÓ MỘT TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THỐNG NHẤT? Nếu xét về xã hội giáo đoàn của Phật giáo nguyên...

Phật giáo chính tín – 69. La Hán Bồ Tát Phật Là Gì

PHẬT GIÁO CHÍNH TÍN Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam dịch 69. LA HÁN BỒ TÁT PHẬT LÀ GÌ Đúng như vậy, nhiều người hiện nay không hiểu rõ La Hán, Bồ Tát,...

Phật giáo chính tín – 68. Thiền Sư, Luật Sư, Pháp Sư Là Gì

PHẬT GIÁO CHÍNH TÍN Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam dịch 68. THIỀN SƯ, LUẬT SƯ, PHÁP SƯ LÀ GÌ Trong sách Luật Hữu Bộ - Tạp sự quyển 13, Tỳ kheo chia...

Phật giáo chính tín – 67. Hòa Thượng, Ni Cô, Cư Sĩ Là Gì

PHẬT GIÁO CHÍNH TÍN Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam dịch 67. HÒA THƯỢNG, NI CÔ, CƯ SĨ LÀ GÌ Hòa thượng, ni cô, cư sĩ đều là những danh từ hết sức...

Phật giáo chính tín – 66. Chân Lý Phật Giáo Là Gì

PHẬT GIÁO CHÍNH TÍN Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam dịch 66. CHÂN LÝ PHẬT GIÁO LÀ GÌ Phẩm "Du già chân thực nghĩa" gọi chân lý là chân thực, chia làm 4...

Phật giáo chính tín – 65. Phật Giáo Cống Hiến Gì Cho Nước Trung Quốc

PHẬT GIÁO CHÍNH TÍN Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam dịch 65. PHẬT GIÁO CỐNG HIẾN GÌ CHO NƯỚC TRUNG QUỐC Một số học giả Nho giáo, có đầu óc thành kiến hẹp...

Phật giáo chính tín – 64. Phật Giáo Có Tin Là Thượng Đế Tồn Tại Hay Không

PHẬT GIÁO CHÍNH TÍN Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam dịch 64. PHẬT GIÁO CÓ TIN LÀ THƯỢNG ĐẾ TỒN TẠI HAY KHÔNG Thượng Đế là một danh từ có một định nghĩa...