[Phật giáo yếu lược]

Chú thích của dịch giả

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

CHÚ THÍCH CỦA DỊCH GIẢ Về chữ viết tắt dùng dưới đây, P là Pali (tiếng Ba Lỵ); S là Sanskrit (tiếng Phạn) và Jap. là Japanese (Nhật [...]

10. Niết Bàn – Nibbana

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

NIẾT BÀN Tiến trình sanh tử sẽ tiếp tục mãi cho đến khi dòng luân hồi này chấm dứt nghĩa là đạt tới cảnh giới Niết Bàn, mục đích [...]

07. Luân hồi – re-Birth

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

LUÂN HỒI Bao lâu Nghiệp Lực tồn tại thì còn luân hồi, vì con người chỉ là biểu tượng cụ thể của Nghiệp Lực (Kammic force) không trông [...]

01. Đức Phật – The Buddha

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

PHẬT GIÁO YẾU LƯỢC Nguyên Tác: BUDDHISM IN A NUTSHELL Narada Thera HT. Thích Trí Chơn dịch Nhà Xuất Bản Phương Đông ĐỨC PHẬT Vào ngày trăng [...]