Bài 2: Giới thiệu tổng quát hệ thống kinh điển Hán tạng

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP IV Phần I – Bài 2 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỆ THỐNG KINH ĐIỂN HÁN TẠNG Đào Nguyên DẪN NHẬP Phật giáo phát xuất từ Ấn Độ, về sau được truyền bá sang nhiều nước quanh khu … Read moreBài 2: Giới thiệu tổng quát hệ thống kinh điển Hán tạng

Bài 1: Tam Tạng Thánh Giáo Nam Truyền

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP IV Phần I – Bài 1 TAM TẠNG THÁNH ĐIỂN PHẬT GIÁO TT. Thích Phước Sơn DẪN NHẬP Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, tôn giả Ma Ha Ca Diếp (Mahàkassapa) lãnh đạo 500 vị A … Read moreBài 1: Tam Tạng Thánh Giáo Nam Truyền

QUY ƯỚC TRÍCH DẪN TAM TẠNG KINH ÐIỂN NGUYÊN THỦY – PHẬT HỌC CƠ BẢN

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP IV BÀI ĐỌC THÊM QUY ƯỚC TRÍCH DẪN TAM TẠNG KINH ÐIỂN NGUYÊN THỦY Thảo Hiền Sucitto Trong nhiều năm qua, tác giả các sách báo Phật giáo thường dùng các quy ước khác nhau để trích … Read moreQUY ƯỚC TRÍCH DẪN TAM TẠNG KINH ÐIỂN NGUYÊN THỦY – PHẬT HỌC CƠ BẢN

PHẬT GIÁO TRONG THỜI ÐẠI KHOA HỌC – PHẬT HỌC CƠ BẢN

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP IV BÀI ĐỌC THÊM PHẬT GIÁO TRONG THỜI ÐẠI KHOA HỌC Trần Chung Ngọc Trong thời đại khoa học, khi mà những tiến bộ khoa học đã làm lui đi phần nào quan niệm thần thánh và … Read morePHẬT GIÁO TRONG THỜI ÐẠI KHOA HỌC – PHẬT HỌC CƠ BẢN

ÐẠO PHẬT CÓ PHẢI LÀ TÔN GIÁO KHÔNG – PHẬT HỌC CƠ BẢN

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP IV BÀI ĐỌC THÊM ÐẠO PHẬT CÓ PHẢI LÀ TÔN GIÁO KHÔNG? Huyền Chân Câu hỏi này ở đầu cửa miệng nhiều người, nhất là những người mác-xít mà tôi được quen biết. Tôi nghĩ rằng, câu … Read moreÐẠO PHẬT CÓ PHẢI LÀ TÔN GIÁO KHÔNG – PHẬT HỌC CƠ BẢN

ÐẠO LÝ UYÊN NGUYÊN CỦA DÂN TỘC VIỆT – PHẬT HỌC CƠ BẢN

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP IV BÀI ĐỌC THÊM ÐẠO LÝ UYÊN NGUYÊN CỦA DÂN TỘC VIỆT Ngọc Kinh Lang Hoàn Theo các nguồn sử liệu đáng tin cậy, đạo Phật truyền vào Việt Nam khoảng đầu kỷ nguyên Tây lịch, cho … Read moreÐẠO LÝ UYÊN NGUYÊN CỦA DÂN TỘC VIỆT – PHẬT HỌC CƠ BẢN

QUAN NIỆM VỀ ÐỨC PHẬT TRONG LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM – PHẬT HỌC CƠ BẢN

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP IV BÀI ĐỌC THÊM QUAN NIỆM VỀ ÐỨC PHẬT TRONG LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM Thích Tâm Hải Trong bối cảnh rối ren về tư tưởng và xã hội ở thế kỷ thứ VII trước Tl, … Read moreQUAN NIỆM VỀ ÐỨC PHẬT TRONG LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM – PHẬT HỌC CƠ BẢN

VÀI SUY NGHĨ VỀ SỰ HỘI NHẬP CỦA PHẬT GIÁO VÀO NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM – PHẬT HỌC CƠ BẢN

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP IV PHẦN II – CÁC VẤN ĐỀ PHẬT HỌC BÀI ĐỌC THÊM VÀI SUY NGHĨ VỀ SỰ HỘI NHẬP CỦA PHẬT GIÁO VÀO NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM Minh Chi Từ thời lịch sử xa xưa, dân … Read moreVÀI SUY NGHĨ VỀ SỰ HỘI NHẬP CỦA PHẬT GIÁO VÀO NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM – PHẬT HỌC CƠ BẢN

ẢNH HƯỞNG CỦA ÐẠO PHẬT VÀO NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM – PHẬT HỌC CƠ BẢN

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP IV PHẦN II – CÁC VẤN ĐỀ PHẬT HỌC ẢNH HƯỞNG CỦA ÐẠO PHẬT VÀO NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM HT. Thích Trí Quảng Phật giáo truyền sang Việt Nam từ hai hướng, từ Trung Hoa hoặc … Read moreẢNH HƯỞNG CỦA ÐẠO PHẬT VÀO NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM – PHẬT HỌC CƠ BẢN

ÐẶC TRƯNG CỦA ÐẠO PHẬT – PHẬT HỌC CƠ BẢN

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP IV PHẦN II – CÁC VẤN ĐỀ PHẬT HỌC BÀI ĐỌC THÊM ÐẶC TRƯNG CỦA ÐẠO PHẬT Thích Phước Sơn Trăn trở trước nỗi trầm thống của kiếp người, Thái tử Tất Ðạt Ða đã dũng cảm … Read moreÐẶC TRƯNG CỦA ÐẠO PHẬT – PHẬT HỌC CƠ BẢN